Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

50 let Akva Tera

 

   Expozice Akva Tera (AT) vznikla jako pobočka plzeňské zoologické zahrady v rámci místního Parku kultury a oddechu (PKO) již počátkem 60. let 20. století (1962) a první roky do ní přicházelo i na 45 000 návštěvníků. Konkrétně byla otevřena 22.7.1962. Její první vybavení získal PKO zakoupením inventáře rušeného kroužku akvaristů při Závodním klubu Škoda Plzeň. První den přišlo do AT na 1000 návštěvníků!
   Nejprve chovala v teráriích a akváriích třeba i jedovaté hady, kobry, mamby, chřestýše, krokodýly, velké druhy žab a malé savce; později se změnila spíše na akvarijní expozici. Chod expozice byl jednu dobu např. ovlivněn emigrací akvaristy a nedostatkem fundovaných pracovníků. Po jedné z rekonstrukcí čekala zoo velkou zásilku nových ryb, externí specialista však zrovna emigroval. Zbylí pracovníci museli telefonicky konzultovat určení a nároky jednotlivých rybiček. V prvních letech provozu zde Zdeněk Veselý pořídil mnoho snímků a publikoval řadu článků do zahraničního i tuzemského tisku, zdokumentoval různé želvy, hady, ještěry, žáby a dokonce i sklípkany a štíry. V Akva Tera žily i vačice a tany, dále bodlinatá myš rodu Acomys, burunduk či pískomilové. Ještě v roce 1970 zde byla chována mamba a v roce 1974 dva druhy hadů rodu Psammophis. Expozice získávala zásilky z Kuby, Egypta, SSSR, ale i USA.
      V srpnu 1962 má Akva Tera otevřeno každý den v čase 10 00 – 18 00 hod, vstupné činí pro dospělé jednu korunu, pro děti 50 haléřů. V dubnu 1963 má Akva prvního velkého hada – krajtu tygrovitou. V expozici jsou v té době již blavoři, chřestýš zelený, želvy stepní a řecké, rozmnožila se bodlinatka a přítomen je také štír.
   Prvním plzeňským varanem je varan nilský v létě roku 1963, podobně jako želvy Podocnemys unifilis a Chinemys reevesi. V srpnu dorazili z Kuby štíři Centuroides gracilis. Je chována „velká brazilská pralesní suchozemská želva“, možná Geochelone denticulata. V kolekci AT je bičovka zelená či zmije růžkaté a dva druhy „kufií“, tedy křovinářů, kufie sveřepá a brazilská. V říjnu se poprvé dozvídáme o novém chameleonovi z Afriky, Guyany, později upřesněnému jako Chamaeleo africanus. V prosinci dorazila zásilka plazů z Kuby, včetně 3 blíže nepospaných želv.
   V dubnu 1964 AT vystavuje dokonce i felzumy nebo indické užovky rybářské. Toho roku došlo k zimování ještěrek zelených a objevuje se želva Geochelone elegans z Ceylonu, dále mohli návštěvníci spatřit axolotly a scinky trnité. Navýšení kolekce varanů na 4 druhy zmiňuje červenec 1964, to zde již jsou varani bengálští, skvrnití a žlutí. Ze SSSR dorazila zmije levantská a hroznýšci Erix miliaris. V listopadu 1964 se AT loučí se svým maskotem, prvním výrazným obyvatelem, leguánem zeleným. Dostal jméno Táta a patřil k miláčkům zaměstnanců expozice.
   Počátkem roku 1965 má „akva“ novou krajtu tygrovitou, tentokrát třímetrovou. Chov v Akva Tera souvisí s chovem v zoo a řada exponátů se má brzy stěhovat do zoo. V červenci přibyl nový zelený leguán a dostal jméno Mauglí. Osobnostmi byli rovněž skvrnití varani, pojmenovaní Salva a Tor (podle latinského Varanus salvator). Samec Salva odcestoval kvůli svým velkým rozměrům do Dvora Králové a na Palackého třídě zbyla pouze Tórinka. V té době zde žijí 3 ropuchy Blombergovy, první a jediné v ČSSR.
 Rok 1966 přináší v úvodu například 5 kruhochvostů obrovských, na podzim zase skvrnitého madagaskarského chameleona. V říjnu dorazila zásilka plazů z USA, obsahující 2 druhy chřestýšů, ropušníky a užovky rodu Thamnophis. Mezi prosincovými přírůstky je skupina mladých chřestýšů diamantových, želvy třípruhé z Číny a zejména kobra černokrká. Dorazit mají zmije útočné a gabunské.
   V létě 1967 v AT žije mamba černá (uhynula v roce 1970) a pár hadů Sistrurus miliaris. V srpnu následuje zmínka o 5 psohlavcích od profesora Vogela, které na své výpravě objevil jako zdánlivě vymizelý druh. Novinkou jsou i ropuchy obrovské čili aga (Bufo marinus).
   V červnu 1972 si akva připomněla 10. výročí. Kromě rybiček v ní stále žily například hroznýš královský, krokodýl nilský, varan nilský, zmije růžkaté, ropucha Blombergova, želvy a malí savci. V lednu 1973 do AT zve blavor, zmije , varan nilský, želva nádherná – tehdy ne běžná; 3 noví kajmani paraguayští. V létě 1977 chová AT 70 druhů ryb, kajmany a želvy. Plazi byli v 80. letech okrajově zastoupeni už pouze solitéry (krokodýlem novoguinejským, želvou nádhernou a bahenní, atp.), převažovaly rybky.
   Akva Tera byla uzavřena 2 roky v 80. letech, ve staré podobě, rozsahu a umístění se definitivně zavírá počátkem roku 1998.
   V lednu 1998 byla pro veřejnost na 3 roky nepřístupná. Bývalá expozice se změnila na zázemí, nové prostory, podstatně větší, se staly poutavou expozicí všech studenokrevných. V rámci objektu vzniklo i záchranné centrum pro zabavené pašované živočichy podléhající CITES a později i chovatelské zařízení pro vzácné druhy malých varanů a krajty zelené. Odborní pracovníci včele s MVDr. Vítězslavem Honsou začali vydávat časopis Sklípkan.
   Po této velké a zásadní rekonstrukci, která „akvě“ přinesla nové prostory a podobu, je od roku 2001 opět důstojným velvyslanectvím samotné zoo v centru města. V posledních letech zde došlo k sestavení velké kolekce studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů a k řadě chovatelských úspěchů.
 

Irbis horský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI