Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - NOVINKY - NOVINKY - EXPOZIČNÍ NOVINKA - NAUČNÝMI STEZKAMI ZA JEDINEČNOSTMI ŠUMAVY A BAVORSKÉHO LESA

Expoziční novinka - Naučnými stezkami za jedinečnostmi Šumavy a Bavorského lesa

Naučnými stezkami za jedinečnostmi Šumavy a Bavorského lesa

Projekt přibližuje prostřednictvím řady informačních tabulí instalovaných u výběhu zubrů hlavní zajímavosti Šumavy a Bavorského lesa, jež z nich vytvářejí uprostřed Evropy území mimořádného biologického i turistického významu. Návštěvníkovi jsou představena zdejší ledovcová jezera, rašeliniště, zde zvané slatě, seznámí se s vývojem zdejších lesů od přirozených smíšených lesů až pod dnešní hospodářské smrkové lesy, dozví se, jaké významné zvířecí druhy obývají obě pohraniční pohoří. Texty doplňuje řada fotografií, mezi jejichž autory nechybějí ani taková jména jako Jan Kavale nebo Jaroslav Vogeltanz.
Zejména k výukovým účelům bude sloužit naučná stezka o 12 zastaveních umístěná nad statkem Lüftnerka. Její návštěvníci budou mít možnost si vyzkoušet i svoje vědomosti o obou pohořích. Po jejím projití získají ucelenou základní znalosti o Šumavě a Bavorském lese, především o její živé přírodě. Malá botanická expozice znázorňuje přírodní šumavské lesy se smrky, buky, javory kleny a jedlemi v kontrastu se smrkovými porosty a zvolna se obnovujícími lesy zničenými v minulých letech kůrovcovou kalamitou a orkánem Kyrill, který se přehnal přes ČR počátkem ledna 2007.
Na naučnou stezku navazuje malá botanická expozice, jež bude od příštího jara znázorňovat šumavskou květnou louku. Šumava nejsou jen hluboké lesy, ale její významnou součástí je i tzv. bezlesí, do druhé světové války využívané pro skromnou zemědělskou produkci. V současné době se sem postupně opět vracejí pasoucí se stáda skotu a ovcí. Mnohé louky jsou domovem vzácných květin a živočichů.
Představení Šumavy a Bavorského lesa je pilotním projektem šířeji pojatého programu společné propagace nejzajímavějších turistických cílů v Plzeňském kraji, na Šumavě a v bavorském příhraničí. V roce 2014 by měl pokračovat např. Bavorskými dny v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.
Projekt Naučnými stezkami za jedinečnostmi Šumavy a Bavorského lesa vznikl ve spolupráci s NP Bavorský les a s NP a CHKO Šumava. Financován byl z prostředků EU z dispozičního fondu Cíle 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko. Zoologická a botanická zahrada získala tuto dotaci poprvé.

Rys

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI