Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - NOVINKY - NOVINKY - KONFERENCE PRO PEDAGOGY 2013

Konference pro pedagogy 2013

 

Vážené dámy, vážení pánové,
 
ředitelé škol a školských zařízení, koordinátoři environmentální výchovy, vyučující přírodovědně zaměřených předmětů, milovníci přírody, příznivci Zoologické a botanické zahrady města Plzně, další zájemci,
 
dovolujeme si Vás pozvat na odbornou environmentální konferenci
 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně
 
Smyslem konference a jejím hlavním programovým bodem je společně s Vámi se zamyslet nad formami a účinností výukových programů a kampaní v oblasti ochrany přírody, výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatelstva. Otázka zní:
 
Jak pomoci ohrožené přírodě přímo v místě ohrožení?
 
Pořadatelem konference je Zoologická a botanická zahrada města Plzně.
 
 Termín konference: 21. únor 2012
Místo konání:
Přednáškový sál Environmentálního centra Lüftnerka
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
Časový rozvrh konference:
Prezence:                    8,50 - 9,00 hod.
Konferenční blok:      9,00 - 12,00 hod.
Exkurze dle zájmu:   13,00 - 14 hod.
Detailní program - viz další část souboru.
 
 
 
Účastník neplatí žádný účastnický poplatek, základní občerstvení poskytne pořadatel na vlastní náklady.
Cestovní výdaje jsou v režii vysílající organizace nebo účastníka.
 
 
 (Program konference - viz další strana.)
 
 
 
Program konference
 
8,50 - 9,00 hod.
Prezence účastníků.
9,00 - 9,10
Zahájení konference, její cíle, Mgr. Martin Vobruba
9,10 - 9,45
Podpora a aktivní účast na osvětových kampaních, jejich důsledky a konkrétní pomoc, Jiřina Pešová
9,45 – 9,50
přestávka
9,50 – 10,05
Krátká exkurze do Indie, NP Kaziranga a život nosorožců indických, Ing. Jiří Trávníček
10,05 – 10,10
přestávka
10,10 – 11,00
Terénní činnost v Balikpapanském zálivu, Indonésie, Stanislav Lhota, M.Sc., Ph.D.
11,00 – 11,15
Přestávka na občerstvení
11,15 – 11,30
Smysl ZOO a Ohroženi vyhubením prostřednictvím výukových programů ZOO a BZ města Plzně, Bc. Renata Vídršperková
11,30 – 11,35
Přestávka
11,35 – 12,00
Diskuze
13,00 –14,00
Exkurze do nových expozic ZOO a BZ města Plzně, Mgr. Martin Vobruba, Jiřina Pešová, Jaroslav Vogeltanz
 
 
(Organizační informace a instrukce - viz další strana.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační informace a instrukce:
 
 
1)      Máte-li o účast na konferenci zájem, vyplňte, prosíme, přihlášku a pošlete ji hlavnímu pořadateli nejpozději do 19. 2. na adresu: vobruba@plzen.eu
2)      Počet míst není neomezený, proto se svým přihlášením neotálejte.
3)      Pokud by počet přihlášených přesáhl kapacitu sálu, pořadatel si vyhrazuje právo redukovat počet přihlášených na základě data podání přihlášky a počtu přihlášených z jedné organizace. O případné redukci budou dotyční přihlášení neprodleně informováni po datu uzávěrky přihlášek.
4)      Zaslané přihlášky se považují za závazné. Pokud by došlo z Vaší strany k nějaké změně, prosíme, o její urychlené oznámení, aby nebylo blokováno místo pro jiného zájemce.
5)      Konference je určena pro ředitele škol, jejich zástupce, koordinátory environmentální výchovy, učitele podílející se na EVVO, učitele přírodovědně zaměřených předmětů, milovníky přírody, příznivce Zoologické a botanické zahrady města Plzně, studenty FPe ZČU a další zájemce.
6)      Konference je bez účastnického poplatku. Pořadatel dále zajišťuje na svůj účet dopolední  občerstvení.
7)      Dopravu do místa konání konference a zpět si hradí účastník sám.
8)      Účastník konference neplatí vstup do ZOO a BZ, na pokladně ohlásí, že je účastníkem konference a řekne své jméno.
9)      Kontakt pro získání dalších informací:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň, Mgr. Martin Vobruba, Jiřina Pešová, propagační oddělení, tel: 724 177 419, 606 628 448 (JP).
10) Pokud máte nějaké speciální požadavky, prosíme nahlaste je rovněž předem.
 
 
Jak se do Environmentálního centra Lüftnerka dostanete?
 
Automobilem:
Po výpadovce na Karlovy Vary, za křižovatkou směr Plasy, Kaznějov, Žatec (odbočují též tramvajové koleje) po cca 200 m první odbočkou na světelně řízené křižovatce vlevo - směr sídliště Vinice a hned další odbočkou opět vlevo (před sídlištěm) a poté vpravo podél plotu z drátěného pletiva na parkoviště u horních pokladen Zoologické a botanické zahrady m. Plzně. Ke vstupu, prosíme, používejte zděnou pokladnu Dinopark.
 
MHD:
Lze jet tramvají č. 4 nebo 1, výstupní stanice u lékařské fakulty. Ze zastávky západním směrem k Lochotínskému pavilónku a dále po asfaltové cestě nad Lochotínským parkem a kolem DinoParku k pokladně nad statkem Lüftnerka (cca 10 minut chůze).
Výhodnější je použít autobusový spoj č. 41 směr sídliště VINICE a vystoupit na konečné stanici. Poté sejít východním směrem k pokladně Dinopark. K nástupu doporučujeme zastávky u centrálního autobusového nádraží na Husově třídě nebo na přestupním uzlu Sady pětatřicátníků (u hlavní pošty). Spoje jezdí v intervalech 10 až 15 minut!
 
 
 
 
(Závazná přihláška - viz další strana.)
 
 
 
Závazná přihláška
 
 
Přihlašuji se závazně k účasti na konferenci na téma
 
 
Jak pomoci ohrožené přírodě přímo v místě ohrožení?
 
konané dne 21. února 2012
 
v Environmentálním centru Lüftnerka
(dopolední blok)
a
 v nových expozicích Zoologické a botanické zahrady města Plzně                                                                                     (odpolední blok)
 
 
 
Jméno a příjmení, titul:
 
 
 
Organizace:
 
 
 
Adresa:
 
 
 
Kontakt:
 
 
 
Zúčastním se pouze dopoledního bloku             NE               ANO
(nehodící se škrtněte)
 
 
 
Přihlášku, prosíme, zašlete v elektronické podobě - jednejme ekonomicky a ekologicky!
Adresa:
vobruba@plzen.eu
POSLEDNÍ TERMÍN K REGISTRACI: 19. ÚNOR!

Leguán

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI