Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - KAMPANĚ EAZA - OCHRANA JV ASIE (2011-2013) - KAMPAŇ PRO JIHOVÝCHODNÍ ASII EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Kampaň pro Jihovýchodní Asii EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Název projektu: Ochrana údolí Hukaung Wildlife Sanctuary, Myanmar

Cílový druh:
Gibon hulok (Hoolock hoolock)

Úvod
Hukaung Valley Wildlife Sanctuary byla založena v roce 2004 a v roce 2010 výrazně rozšířířena. Vzniklo tak jednoho z největších chráněných území v tropické Asii, přes 17400 km². Chráněná oblast se nachází v severozápadním rohu Myanmaru a pokrývá většinu povodí řeky Chindwin, hlavního přítoku řeky Irrawaddy. Údolí Hukaung je široké a v regionálním kontextu je to jedinečný příklad neregulované nivy řeky. Je na severu, západě a východě obklopeno vysokým pohořím, stoupajícím do až výšek 4 000 metrů.
Údolí je domovem celé škály druhů lesních savců, včetně tygra, a dalších šesti druhů koček, dhoulů, asijských slonů, gaurů, sambarů a jelenů vepřích, čínských a červených serau, malajských a ušatých medvědů. Okolní hřebeny obývají takini, pandy červené a nedávno popsaní muntžaci, kteří měří v kohoutku jen 50 cm a váží 12 kg. Vyskytují se v severní Barmě (horská oblast Putao), r. 2002 byli nalezeni v severoindickém Arunačal Pradéši.
Domorodci jim říkají listoví jelínci, poněvadž se prý dají zabalit do listu rostliny (odtud český název).
V přilehlé oblasti se překrývají zóny výskytu východního gibona (Hoolock leuconedys) a západního gibona hulok (Hoolock hoolock), hulmana chocholatého a hulmana (Trachypithecus shortridgei). Tato oblast je domovem více než 400 ptačích druhů, včetně několika populací ohrožených druhů, především ohrožených volavek císařských (Ardea insignis), supů bengálských (Gyps bengalensis) a supů tenkozobých, a také orlů rybožravých (Ichthyophaga humilis), pávů zelených, pižmovek bělokřídlých (Cairina scutulata), chřástalců maskových (Heliopais personata), stejně jako mnoho druhů velkých vodních ptáků, včetně pěti druhů čápů a pelikánů skvrnozobých (Pelecanus philippensis).

Myanmar

Cíle projektu
V roce 1999 tento projekt spustila Wildlife Conservation Society v Myanmaru a vytvořila úžasný program pro zachování přírody a dalších zdrojů v údolí Hukaung.
• Zlepšit výkon Oddělení pro správu Myanmarského lesa v řízení tohoto chráněného území se základy postavenými na zákonném vymáhání a hlídkování.
• Provádět monitorovací programy pro domácí i divoké asijské slony, tygry, volavky císařské a supy.
• Docílit mobilního vzdělávání, vzdělávací týmy ať pravidelně provádějí osvětu ve vesnicích a na školách napříč údolím, dále zvýšit povědomí o důležitosti zdejší divoké přírody a naučit místní, jak mohou pracovat na zachování chráněné oblasti a jak mohou dosáhnout těchto cílů.
• Rozběhnout projekty se sídlem ve vesnicích, ty shromažďují a přerozdělují peníze na řízení programů pro místní použití.
Prostředky z EAZA IUCN / SSC kampaně v jihovýchodní Asii budou použity na podporu základních nákladů v údolí Hukaung, jako např. příděly paliva a základní vybavení pro hlídkové a monitorovací týmy.

Fotogalerie zdroj web

gibon hulok

Gibon hulok (Hoolock hoolock)

Tygr indočínský (Panthera tigris corbetti)

 

Dhoul (Cuon alpinus)                                                                                                 Jelen vepří (Axis porcinus)

sambar

Sambar (Rusa unicolor)

panda červená

Panda červená (Ailurus fulgens)

gaur

Gaur (Bos gaurus)

serau velký

Serau velký (Capronicornis milneedwardsii)

slon indický

Slon indický (Elephas maximus)

 

Medvěd malajský (Helarctos malayanus)                                                       Medvěd ušatý (Ursus thibetanus)

takin indický

Takin indický (Budorcas taxicolor)

Volavka císařská (Ardea insignis)

pelikán skvrnozobý

Pelikán skvrnozobý (Pelecanus philippensis)

orel rybožravý

Orel rybožravý (Ichthyophaga humilis)

pižmovka bělokřídlá

Pižmovka bělokřídlá (Cairina scutulata)

 

Jeřáb Královský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI