Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - KAMPANĚ EAZA - OCHRANA JV ASIE (2011-2013) - KAMPAŇ PRO JIHOVÝCHODNÍ ASII EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Kampaň pro Jihovýchodní Asii EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Název projektu: Program WWF - Velký Mekong

Cílový druh: Pangas velký (Pangasianodon gigas)

Povodí řeky Mekong je z hlediska biologické rozmanitosti ryb, nejbohatším povodím na naší planetě. Žije zde více druhů ryb na jednotku plochy povodí, než v řece Amazonce. Odhadem je to okolo 1100 druhů ryb, včetně "obřího" pangase. Jedna z největších sladkovodních ryb světa, kriticky ohrožený pangas velký je endemickým druhem systému řeky Mekong a je indikátorem zdravého ekosystému. Ve skutečnosti mnoho hrozeb, jak pro obřího sumce, tak pro jiné druhy v řece je společných. Je to především nadměrný rybolov a ničení biotopu. Pangas velký je zde chápán jako vlajkový druh bohaté biologické rozmanitosti a rybolovu řeky Mekong, která poskytuje živobytí pro 60 miliónů lidí. Rozšíření výskytu pangase velkého je omezeno na řeku Mekong a jeho přítoky v Kambodži, Laosu a Thajsku, kde odchytili místní rybáři jedince o váze přes 300 kg a 3 m celkové délky. Tito sumci rychle rostou když jsou mladí, dospívají však až po několika letech. Během tohoto období jsou mimořádně citliví na neudržitelný rybářský tlak, který je ohrožuje. Díky období cíleného tlaku rybolovu během let 1980 až na konec 90. let se začala početnost na lokalitě pro tření obřích sumců horního Mekongu v Thajsku a Lao PDR zásadně měnit. Během tří let od 2001 – 2003 ochrany tohoto území, nebyl zde odchycen jediný sumec, 16 jedinců bylo chyceno v roce 2004 v provincii Bokeo - Chiang Rai. Od té doby dramaticky poklesly ročních úlovky a při při 71 vyloděních v roce 1990 nebyl zaznamenán žádný odchyt. Teprve o deset let později stoupá zájem, úsilí a snaha o ochranu u místních komunit a vládních agentur.

mapa Thajsko

pangas

Pangas velký (Pangasianodon gigas)

biotop Mekong

pangas

pangas

pangas

vesnice

místní

Cíle projektu
1. Rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v opatření pro řízený rybolov na ochranu pangasů velkých a jejich stanovišť.
2. Hájit moratorium odlovů pangasů velkých z řeky Mekong pro vědecké účely v Thajsku (Chiang Rai).
3. Povolit realizaci rybářských zákonů, které by zakazovaly lov sumců v Mekong Laos (Bokeo).
4. Ujmout se výzkumu stanovišť pro tření sumců v povodí řeky Mekong.

 

 

Leguán

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI