Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - KAMPANĚ EAZA - OCHRANA JV ASIE (2011-2013) - KAMPAŇ PRO JIHOVÝCHODNÍ ASII EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Kampaň pro Jihovýchodní Asii EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

 


Název projektu:
Posílení ochrany a monitorování sumaterských nosorožců v Národním parku Way Kambas
v Indonésii

Cílový druh:
Nosorožec sumaterský (Dicerorhinos sumatrensis)

Národní park Way Kambas na Sumatře v Indonésii (rozloha 1300 km2) je jedním z hlavních míst pro budoucnost ochrany kriticky ohroženého nosorožce sumaterského. Vyznačuje se vysokou biologickou rozmanitostí území, má významnou (25 - 35 ) populaci nosorožce sumaterského. Žije zde také tygr sumaterský (Panthera tigris sumatrae) a tapír malajský (Tapirus indicus). Aktuální populace divokých sumaterských nosorožců se pohybuje mezi 150 – 220 jedinci.
Tento projekt běží pod záštitou organizace International Rhino Foundation v partnerské spolupráci s organizací Yayasan Badak Indonesa. Obě se dlouhodobě snaží zajistit přežití sumaterských nosorožců, stejně tak, jako jiných sumaterských ohrožených druhů a zajistit jim intenzivní ochranu a jejich sledování.
RPUs (Rhino Protection Units) jsou vysoce kvalifikované, protipytlácké týmy, které efektivně chrání volně žijící živočichy a přírodní stanoviště v NP Way Kambas. Nicméně aktuální politická a ekonomická situace dosud představuje významnou hrozbu pro ochranu nosorožců a dalších divokých zvířat, a proto je aktivní ochrana stále potřebná. Tlak na přírodní zdroje pokračuje a zrychluje se ve všech chráněných oblastech v Indonésii, včetně NP Way Kambas. Personál parku však nemá dostatek podpory od vládních orgánů a obecně je zde nedostatek morálky. RPUs jsou velice účinné a stabilní týmy pro ochranu parku, které čelí nelegálním aktivitám a úzce spolupracují s policií a nezákonné aktivity stíhají. Jsou velmi úspěšní v předcházení pytláctví nosorožců. Přestože nebyl zaznamenán případ upytlačeného nosorožce, jsou zaznamenány případy pytláctví dalších druhů pro maso a zábavu v NP Way Kambas, kterých přibývá. Stávajících pět týmů RPUs dostatečně pokrývá prostor výskytu nosorožce v centru parku, ale potřebují další vybavení ke zlepšení komunikace mezi sebou.
Dále, v letech 2009-10 bylo zastaveno vládou Indonésie pronikání do západní části NP Way Kambas, tím se zvětšil počet ploch v západní části, které jsou obývány sumaterskými nosorožci. Zvyšuje se tak potřeba zesílit ochranu a pravidelné monitorování. V severní části parku je potřeba vybudovat plovoucí strážní stanoviště pro monitorování okolí řeky Way Kanan.

 

mapa  vstup do parku

                                                                                                       Vstupní brána do Národního parku Way Kambas

 

Strážci parku se brodí přes řeku Way Kanan.

 Nosorožec sumaterský (Dicerorhinos sumatrensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu
Dlouhodobým cílem projektu je stabilizace populace nosorožců sumaterských napříč územím NP Way Kambas.
• monitoring populačního růstu sumaterských nosorožců
• snížení počtu pytláctví na nulu
Jakmile by populace nosorožců v oblasti NP Way Kambas dosáhla v budoucnost vrcholu, je plánován přesun části populace do dalších potencionálních lesních chráněných biotopů v Indonésii.
Prostředky z kampaně EAZA IUCN / SSC pro jihovýchodní Asii budou použity na podporu stávající organizace RPUs (Rhino Protection Units) a na nákup člunu pro strážce parku ke snadnějšímu omezování pytláctví a další nelegální činnosti na severní straně parku.

 

 

Jeřáb Královský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI