Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - KAMPANĚ EAZA - OCHRANA JV ASIE (2011-2013) - KAMPAŇ PRO JIHOVÝCHODNÍ ASII EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Kampaň pro Jihovýchodní Asii EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Název projektu:
Výzkumný projekt na ochranu zoborožce Waldenova

Cílový druh:
Zoborožec Waldenův (Aceros waldeni)

Na Filipínách žije více endemických zoborožců než v kterékoli jiné zemi na světě, 9 druhů v nejméně 10 různých poddruzích. Bohužel, většina zoborožců žijících na Filipínách se nachází v různých stupních ohrožení, dva druhy - zoborožec sulský (Anthracoceros montani) a zoborožec Waldenův (Aceros waldeni), jsou zařazeni v Červeném seznamu IUCN / BirdLife International jako "kriticky ohrožené" druhy. Tento projekt je zaměřen na zoborožce Waldenova, jednoho z nejvíce ohrožených zoborožců světa. Je endemickým druhem oblasti West Visayas na centrálních Filipínách. Tato oblast je jednou z nejprioritnějších oblastí týkající se ochrany přírody na světě.
Je známo, že se v této oblasti zoborožec Waldenův vyskytuje pouze na třech ostrovech:
1) na ostrově Negros, kde lesní porost pokrývá jen 3% plochy území, kde dlouho přetrvával strach, že zde druh zanikne, ale nyní je naděje, že zde může přežít ve velmi malých počtech pouze ve dvou nebo třech rozsáhlých zbylých lesních fragmentech
2) na ostrově Guimaras, který byl téměř úplně zbaven porostu a populace jsou nepochybně jistě zaniklé 
3) na ostrově Panay, kde se nachází přibližně asi 6% zbývajících lesních porostů, ale kde zbývající prostředí (konkrétně bohaté nížinné lesy) je již silně roztříštěné a je dosud předmětem pokračujícího úbytku, kvůli zemědělských zásahům, nelegální těžbě dřeva a dalším.

Plzeňská zoologická a botanická zahrada podporuje ochranu zoborožce Waldenova na ostrovech Panay a Negros. Konkrétně přispívá záchranným centrům Mari-it a Talarak, kde jsou zoborožci Waldenovi chováni. Ve  spolupráci s Očanským sdružením Faunus Liberec a německou Organizací na ochranu druhů ZGAP je schopna zasílat finanční příspěvky na činnost center.

mapa   

    

samice                                                             samec

Pár zoborožců Waldenových (Aceros waldeni).

 

 

Mládě odchované ve stanici Mari-it.

 

Většina existujících chráněných oblastí tohoto regionu je chráněna neefektivně, je zde malá nebo žádná podpora zbývajících nížinných lesů. Tyto oblasti jsou předmětem lidských zásahů, probíhá zde těžba dřeva a další protiprávní aktivity, včetně lovu zvířat. Zoborožec Waldenův je už tradičně předmětem vysokého tlaku pro lov. Zvláště, díky tomu, že to jsou hluční letci, ale také, že mají tendenci se shlukovat na stromech poskytujících jim potravu. Proto zdatní lovci (zejména ti, kteří umí napodobovat volání ptáků v tísni), mohou vybít velké množství ptáků během jedné lovecké výpravy. Hnízdící ptáci jsou také zvláště citliví na vykrádání hnízd, což má za následek ztrátu chovných samic. Dokonce jejich mláďata se prodávají na místních trzích se živými zvířaty. Jsou nabízena k jídlu s názvem „pulutan“ smažená na pivních párty.
Tento projekt je součástí existující dlouhodobé integrované řady biologického výzkumu a řízených výzkumných ochranných projektů v oblasti West Visayas. Bude probíhat pod záštitou programu na ochranu biodiverzity Filipín (PBCFI-PBCP), který je nepřetržitě v provozu od roku 1990 se zvláštním zaměřením na oblast West Visayas a programem na ochranu zoborožců (PHCP).

Celá rodinka s odchovaným mládětem.

Zbytky lesů a poslední místa výskytu těchto ptáků.

Chovné voliéry v Záchranném centru Talarak.

Dalším kriticky ohroženým druhem Filipín je prase visajanské (Sus cebifrons). V centru Talarak se jeho chov úspěšně daří.

Také sambar skvrnitý (Rusa alfredi) je ohroženým druhem Filipín. V lidské péči je chován v Záchranných centrech na Filipínách, ale také v evropských zoologických zahradách.

Cíle projektu
• Znovu posoudit a potvrdit nynější zbývající rozšíření, stav ochrany, pravděpodobné budoucí řízení potřeb zoborožců Waldenových a dalších klíčových endemických ohrožených druhů žijících ve zbývajících omezených oblastech na ostravech Panay a Negros.
• Vytvořit několik nových místních chráněných území. Stávající chráněné oblasti musí zůstat pro rozšíření zoborožců Waldenových a dalších klíčových endemických ohrožených druhů.
• Umožnit další rozvoj místních chovných programů pro zoborožce Waldenovy a další druhy.
• Prověřit a rozvíjet reintrodukční projekty, zejména ty, které mají také pomáhat zajistit budoucnost pro ochranu stanovišť a volně žijících živočichů v těchto zbývajících oblastech.

 

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI