Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - KAMPANĚ EAZA - OCHRANA JV ASIE (2011-2013) - KAMPAŇ PRO JIHOVÝCHODNÍ ASII EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Kampaň pro Jihovýchodní Asii EAZA-IUCN/SSC 2011 - 2013

Jihovýchodní Asie je domov krásných, elegantních a evokativních zvířat. Ale potřebuje naši pomoc. Zoologické zahrady a akvária vedené Evropskou  asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a Komisí pro přežití druhů (SSC) Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) se snaží získat finanční prostředky a povědomí o zachování biologické rozmanitosti jihovýchodní Asie. IUCN / SSC zjistily, že počet druhů velkých zvířat, vážících nad 1 kg, v jihovýchodní Asii rychle klesá a bez okamžité akce, by mohly některé druhy zmizet navždy. EAZA, IUCN i SSC si klade za cíl pro tuto kampaň v jihovýchodní Asii získat 750.000 € na projekty, které by měly vést k zachování úžasné rozmanitosti života na naší planetě.

Plzeňská zoologická a botanická zahrada se také k této kampani připojila. Finančně však bude podporovat konkrétní projekt č. 6 - projekt na ochranu zoborožce Waldenova na Filipínách. Již od roku 2004 prostřednictvím ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V.) přispívá na záchranu zoborožců Waldenových a holubů ve stanici Mari-it, kde se tito ohrožení zoborožci poprvé na světě v lidské péči rozmnožili. Od roku 2008 podporuje navíc záchranné centrum Talarak na ostrově Negros, ve kterém se také snaží o záchranu tohoto druhu.

Jedním z cílů kampaně je ovlivnit spotřebitelské chování zákazníků v Evropě, neboť nikdy předtím jsme nebyli tak odpovědni za devastaci přírody v jihovýchodní Asii jako nyní. Pro mnohé bude možná překvapením, že k ničení původních lesních porostů přispíváme velkou měrou my, Evropané. Jak je to možné?

Velká zvířata, malý svět ...Připojte se k nám a pomozte ochránit a uchovat klenoty  jihovýchodní Asie už dnes!

Zdroje fotografií všech kapitol – internet, EAZA, Michal Gálik, Petr Bambousek

Tropický deštný les, Borneo

Koncept a cíle kampaně
  
Jihovýchodní Asie je jednou z nejvíce biologicky rozmanitých oblastí na Zemi, obydlená jedněmi z nejlépe známých a oblíbených druhů naší planety, včetně tygra sumaterského, asijského slona a orangutana. Ale tato kampaň je zaměřena také na mnohé tajemné druhy, které lze nalézt v různorodých stanovištích této oblasti, a které také musí mít šanci na lepší budoucnost.
Jsou to např. mýtická saola - „ asijský jednorožec“, kahau nosatí, želvy annamské, úžasné obří ryby majestátních řek v regionu, magičtí zoborožci a varani.

IUCN / SSC vybrala konkrétní velká zvířata v Asii, která jsou v nebezpečí. Nejvíce je ohrožuje nelegální lov pro obchod a ztráta původních biotopů. SSC založila organizaci Action Asia, která bojuje proti potenciální ztrátě lokalit. Takové druhy, jako je saola, jichž není víc než několik stovek jedinců, ještě ale můžeme a měli bychom chránit dříve, než bude příliš pozdě. Přestože většina ohrožených druhů je velmi málo známa, hrají důležitou roli v zachování zdravých ekosystémů, biotopů, pomáhají zajistit, aby byly tropické lesy - plíce světa, zdravé a funkční. V této oblasti, kde důležitým faktorem úbytku druhů je nelegální obchod, nestačí jen dostatečná ochrana lesa. Je to nezbytné ochranné opatření, ale také musí být jednotlivé druhy ochráněny před neudržitelným lovem a odchytem.
 
   
              
 
 

CÍLE kampaně:

• Zvýšit povědomí u evropské veřejnosti, u evropských institucí a evropských podnikatelských společností o úžasných, ohrožených živočišných druzích jihovýchodní Asie
• Vytvořit fond se € 750,000 pro ochranářské projekty v jihovýchodní Asii
• Pomáhat omezit obchodování a lovení ohrožených druhů jihovýchodní Asie
• Přesvědčit evropské spotřebitele, jak se mají chovat a názorně jim předvést, jak následně mohou mít jejich činy pozitivní dopad na zachování rozmanitosti v jihovýchodní Asii
 

 

Tato kampaň zahrnuje všechny druhy vážící více než 1kg a které jsou ohrožené vyhubením v jihovýchodní Asii. Kampaň EAZA-IUCN/SSC je zaměřena na země, které jsou členy ASEAN (Sdružení států jihovýchodní Asie). Bylo založeno v roce 1967. V současné době sdružuje 10 členských států. Jsou to Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodža. Území členských států ASEAN nyní pokrývá plochu 4,5 milionu km2, má přibližně 600 milionů obyvatel (což je o téměř 150 miliónů obyvatel více než v Evropské unii) a hovoří se zde 14 oficiálními jazyky.
mapa ASEAN
Návštěva velvyslanců ASEAN v Plzni 25.4.2012
Návštěva velvyslankyně Filipín Evelyn D. Austria Garcia a zástupců ASEAN ( z Thajska, Indonésie, Malajsie a Vietnamu) v ZOO a BZ, 25.4. 2012
Paní velvyslankyně předává řediteli ZOO a BZ města Plzně, Ing. Jiřímu Trávníčkovi certifikát s příspěvkem 15 000 Kč na podporu kampaně.

Smyslem kampaně je dosahovat cílů prostřednictvím zvyšování povědomí o ohrožených druzích JV Asie v Evropě, prostřednictvím lobbyingu u Evropské unie a u dalších klíčových osob s pravomocí rozhodovat v otázkách dopadů ovlivňujících přežití druhu v jihovýchodní Asii. Tam, kde je to vhodné, získávat finanční prostředky pro ochranářské projekty prostřednictvím evropské veřejnosti, podniků i jednotlivců, a rozvinout spolupráci s řadou organizací s podobnými cíli.

Kampaň bude probíhat od 1. října 2011 do 30. září 2013.

 

Kampaň podporuje tyto projekty:

1. Saola, Lao PDR/Vietnam

Název projektu: Ochrana saoly a dalších ohrožených druhů zvířat v Annamitském pohoří
Cílový druh pro ochranu: Saola (Pseudoryx nghetinhensis)
Úvod
Jsou zde dva pádné důvody proč podporovat ochranu saoly:
1. Většina ohrožených suchozemských obratlovců v jihovýchodní Asii je ohrožena především obchodem, a to buď pro bushmeat (maso z buše) či tradiční východní asijskou medicínu (např. želvy, hadi, luskouni, nosorožci, primáti, medvědi, velké kočky) nebo kombinací obou často, jako "tonika". Je ironií, že saola je jedním z mála velkých zvířat, bez výrazné hodnoty. Číňané saolu nikdy neznali, a tak se neobjevuje v tradičních lékopisech. To je obrovská příležitost a naděje pro ochranu tohoto druhu. Na rozdíl, například od nosorožců, nezávodí s ochránci přírody o získání poslední saoly. Bohužel metody pytláků nejsou zvlášť cílené, a náhodně tak mohou saolu vyhubit.
2. Annamitské pohoří: Domov saoly je jedním z nejvýraznějších a nejvýznamnějších ekosystémů na světě. Od objevu saoly, z roku 1992, zde byl popsán mj. jeden druh jelena, králík (Nesolagus timminsi), několik druhů ptáků a zástupce čeledi savců (Diatomyidae), považované miliony let za vyhynulou.  Navíc je domovem mnoha význačných druhů, jako jsou tři druhy langurů rodu Pygathrix, hulman Francoisův (Trachypithecus francoisi), dva druhy gibonů, bělolícího (Nomascus leucogenys) a gibona  (Nomascus siki) a zvláštní cibetky (Chrotogale owstoni). Annamity jsou zvláště bohaté na endemity i u vyšších rostlin, ptáků a ryb. S úspěšnou ochranou saoly, jako vlajkového druhu Anamitů, budou zachovány i tisíce dalších druhů.
Stručně řečeno, pro fyzické osoby nebo instituce, jenž by chtěly významně přispět k zachování biologické rozmanitosti na Zemi, je projekt ochrany saoly ten pravý.

Saola (Pseudoryx) je málo známý sudokopytníkčeledě turovitých, ve které byl zařazen pro svou příbuznost do podčeledě turů (Bovinae). Vytváří monotypický rod s jediným druhem Pseudoryx nghetinhensis. Žije skrytě v hustém deštnatém pralese a byla pro svět objevena až v roce 1992 podle kosterních pozůstatkůkůží. Chytit a zkoumat saolu zblízka se žádnému vědci nepodařilo, živou ji v přírodě žádný neviděl, fotografii existuje jen pár a v zoologické zahradě nežije. Na prvý pohled se podobá arabskýmafrickým antilopám také zařazených mezi tury. V kohoutku dosahuje výšky kolem 85 cm a váží asi 100 kg, přibližné délka jeho těla je 150 cm a ocasu 25 cm. Srst má tmavohnědou se světlejším odstínem na šíji a spodních partiích těla. Úzký tmavý pruh od kořene ocasu přechází na zadní končetiny. Na hlavě má světle skvrny, nad očima bílé proužky. Okolí spodního rtubrada jsou také bílé. Ocas, na kterém se střídá bílá barva s hnědou, je zakončen chomáčem černých chlupů. Saola má silný a dlouhý krk. Mírně zahnuté rohy, dlouhé 35 až 50 cm, jsou tmavé barvy a vyrůstají samcůmsamicím. Tento popis byl vytvořen podle několika málo jedinců kdy spatřených. Na konci srpna 2010 bylo z Laosu oznámeno, že vesničané jednu saolu, samce, polapili a přivedli do vesnice, kde za několik dnů zvíře uhynulo. Dokázali ho pouze vyfotografovat. Alespoň její tělo dostali vědci ke zkoumání. Podle zprávy Světového fondu na ochranu přírody (WWF) chtějí ochranáři především v Annamitském pohoří potlačit pytláctví a snížit počet honicích psů. V plánech je také zlepšení postupů při pozorování saol a jejich označkování radiovými obojky.

Zdroj: Wikepedie

Annamitské pohoříAnnamitské pohoří
Anamitské pohoří
Saola (Pseudoryx nghetinhensis) foto William Robichaud
         
 
 

 

Irbis horský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI