Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Kampaň 2014 " Od pólu k pólu"

http://www.youtube.com/watch?v=NFtMR3YFXc8

http://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4

Tato kampaň je o světových pólech, o nádherných rozmanitých druzích tam žijících a o hrozbách, které je přímo ovlivňují. Kampaň je zaměřena na KAŽDÉHO Z NÁS, na to, jak malé změny v našem chování mohou polárním druhům A NEJEN JIM, pomoci. Přední zoo a akvária celé Evropy (cca 340 institucí) budou prostřednictvím Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) společně s Arktickým akčním týmem (Arctic Action Team - AAT) a dalšími partnery zvyšovat povědomí a stimulovat změnu chování ve prospěch zachování biodiverzity na obou pólech. Mohou oslovit více jak 140 miliónů lidí ročně.

Cíl kampaně: Zachování biodiverzity na obou světových pólech

V hlavních rolích této kampaně se představují lední medvědtučňák patagonský, jakožto velvyslanci Arktidy a Antarktidy. Najdeme je v zoologických zahradách po celém světě a cílem jejich příběhů, stejně jako příběhů těch, kdo hrají role „vedlejší“, je inspirovat každého k malým změnám v jejich každodenním životě, kterými lze tyto druhy a jejich stanoviště zachránit pro budoucí generace.

 

Zdroje planety jsou omezené. Čím více lidé zasahují do přírodních zdrojů a ekosystémů, na nichž jsou závislá volně žijící zvířata, tím méně volně žijících zvířat v nich bude, a to jak z hlediska počtu, tak z hlediska druhové rozmanitosti ...

Naučíme-li se vydržet s tím, co máme teď, můžeme snížit negativní dopad na přirozeně se vyskytující druhy a jejich stanoviště ve volné přírodě.

Pouze když planetu zchladíme natolik, aby se zachovaly polární mořské ekosystémy, mohou naše vnoučata a jejich vnoučata zažít ledního medvěda nebo tučňáka patagonského v jejich přirozeném prostředí. Je to stále možné, nemáme však času nazbyt. 

(Dr. Ian Stirling)

Je důležité:

- ovlivnit pozitivní změnu chování široké veřejnosti směrem k šetření energií

- docílit snížení emisí CO₂na globální úrovni (začít v Evropě a USA)

Hlavní příčinou ohrožení světových pólů jsou probíhající globální změny klimatu!

Koncepce změny klimatu a globálního oteplování jsou často obtížně vysvětlitelné. Výzkum těchto témat produkuje celou řadu faktů a předpovědí, jež nejrůznější lidé použili na podporu své vlastní agendy. Proto může být velmi obtížné najít a používat pro informování lidí důvěryhodné zdroje a prostředky. Tento problém by však neměl být záminkou k nicnedělání. Je nesporné, že v některých situacích je třeba uznat, že informace o určitém tématu jsou konfliktní či nejisté. V rámci kampaně by však mělo být vynaloženo veškeré úsilí k nalezení a používání pouze důvěryhodných informací, neboť veškeré věrohodné informace kampaně mohou být rychle narušeny jedinou informací nepřesnou. Na webových stránkách The sins of greenwashing naleznete užitečné vodítko k zamezení „greenwashingu“, tj. nepravdivých tvrzení o udržitelnosti, a také shrnutí pod názvem „seven sins of greenwashing“ – sedm hříchů greenwashingu“.

Důvody změn:

- zvyšující se koncentrace skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan, freony, ozon, oxid dusný, …)
- 79,43% skleníkových plynů pochází z činností souvisejících s energetickým sektorem
- lidská činnost přímo či nepřímo zvyšuje množství skleníkových plynů v atmosféře (vytápění a chlazení domů, výroba a využití elektrické energie, doprava ...)

Změny klimatu – co se děje v Arktidě?

- probíhají zde rychleji a drastičtěji než jinde na světě
- arktický led se zmenšuje a slábne
- k tání dochází dříve a v létě je plocha volného moře rozsáhlejší
- v několika desetiletí může docházet k prudkým přechodům k letnímu stavu bez ledu
- úbytek sněhové pokrývky za uplynulých 30 let o 10%
- vegetační zóny se posouvají k severu – z tundry se stává les, z polárních pustin tundra
- předčasný rozpad ledového pokryvu bude mít za následek větší hladovění medvědů a pokles porodnosti mořských savců
- permafrost obsahuje odhadem 1 700 miliard tun uhlíku (2x více než je v současnosti v atmosféře), jeho rozmrzáním se do atmosféry uvolňuje CO₂a metan – globálního oteplování je hrozba, do r. 2100 – 900 mil. tun uhlíku uvolněných do atmosféry!

Další polární druhy ve vedlejších rolích: liška polární, vlk arktický, běluha, platýs obecný, tuleň obecný, pižmoň, sob, husa sněžní, sovice sněžní, mrož, rosomák, kosatka, narval ...

Co hrozí arktickým zvířatům v důsledku změny klimatu?

- měnící se teplota moře má dopad na potravní řetězec u ryb – zdroje potravy mořských savců
- teplotní nárůst může způsobit změnu biotopu tundry na jehličnatý les
- severní ledový oceán stále více bez ledu - stoupá počet lodí schopných dostat se do polární oblasti
- vzniká přístup k dříve nedostupným zásobám surovin (ropa, zemní plyn)
 

Změny klimatu – co se děje v Antarktidě?

- přestože se v Antarktidě rychleji otepluje, je tam nyní nejchladněji na celé planetě
- věčný led se dělí na dva velké ledové příkrovy, dále na ledové šelfy pokrývající mořskou hladinu
- potravní síť v moři – ztenčení populací, změny rozšíření druhů a pokles reprodukce
- teplotní nárůst urychlil tání ledovců, kusy ledu opouštějící kontinent odplouvají rychleji, rychlost odplouvání stoupla desetinásobně
- sněhového pokryvu za posledních 30 let ubylo o 10%

Další antarktické druhy ve vedlejších rolích: tučňák kroužkový, tučňák uzdičkový, tuleň leopardí, tučňák oslí, tučňák patagonský, tučňák skalní, lachtan, tuleň obecný, kosatka ...

Co hrozí antarktickým zvířatům v důsledku změny klimatu?

- narušení přirozeného prostředí – mizející led, narušení potravní řetězec na všech úrovních
- zavlečení predátoři na některé ostrovy v oblasti
- zvýšené rušení v okolí lokalit pro reprodukci (částečně vlivem ekoturistiky)
- znečištěné prostředí v důsledku vyšší koncentrace lidí (zbytky starého rybářského vybavení, plastové láhve ...)
- nadměrný rybolov a narušené potravní řetězce

Globální změny klimatu mají vliv i na další druhy od pólu k pólu


Žirafy
Velbloudy jednohrbé
Pekari
Tapíry jihoamerické
Plameňáky
Ovce tlustorohé
Tučňáky brýlové
Tučňáky Humboldtovy
Africké lvy
Gorily horské
Tygry
Kasuáry přilbové
Prasata savanová
Korálové útesy
Mořské želvy
Tuleně kroužkované

Globální změny klimatu mají vliv i na nás

- stoupající hladina moře …Pokud by roztál ledový příkrov (nejhorší scénář), celosvětově by zvýšil hladinu moře o 60 metrů!
- při roztátí grónského ledového příkrovu stoupne hladina moře o 7 metrů
- v pobřežních oblastech žije přes 600 milionů lidí v nadmořské výšce méně než 10 m;
- v těchto rizikových zónách se nacházejí dvě třetiny měst této planety s populací nad 5 mil. obyvatel

My však můžeme tyto změny zmírnit, jak? Je do jednoduché ...

Pár příkladů šetření energií

Ponecháním přístroje v pohotovostním režimu se spotřebovává značné množství energie. U řady zařízení existuje pohotovostní režim, během něhož nevydávají užitečný výkon, nicméně stále spotřebovávají energii. Pohotovostní režim je elektřina používaná spotřebiči a zařízením v době, kdy jsou vypnuty nebo neplní svou primární funkci.

Jelikož spotřebiče energii využívají, ačkoli neplní svou primární funkci, tento pohotovostní režim je považován za ztrátu elektrické energie.

Podle posledních měření v asi 1 300 domácnostech v celé Evropské unii je průměrná spotřeba elektrické energie pohotovostními režimy 169 kWh na domácnost ročně, což je asi 6,3 % z celkové roční spotřeby elektrické energie na jednu domácnost. Energie na pohotovostní režim za všechny domácnosti činí v 27 zemích EU celkem asi 43 TWh, a má na svědomí přibližně 19 milionů tun C0₂ročně. Energie na pohotovostní režim všech kancelářských zařízení používaných v zemích EU-27 se odhaduje na asi 9 TWh. Celkem spotřeba pohotovostní energie zhruba odpovídá 1 % celosvětových emisí CO2 (projekt Selina).

Spočítejte si své emise - http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz

Vypnutím spotřebičů odsávajících energii můžete pomoci ochraně životního prostředí, ale také ušetřit 42 euro ročně (na základě průměrné spotřeby energie v domácnostech)."Vytáhni zástrčku"

Nezapomínejte …

 - odpojit nabíječku mobilu ze zásuvky, jakmile je baterie nabitá

- odpojit televizor od sítě, jakmile se už nehodláš dívat, nikdy ho nenechávej v pohotovostním režimu

- vypnout světlo v nepoužívané místnosti

- vypnout notebook, když máš hotovo, nikdy ho nenechávej v pohotovostním režimu

- stáhnout termostat o jeden stupeň níž a navléknout na sebe teplý svetr

Příklad:

„Vytáhni zástrčku“

Počet účastníků: 68
Počet elektronických zařízení: 319


Společně ušetříme 8 264 kWh elektřiny = ročním emisím skleníkových plynů z 1,2 automobilu,
emisím CO₂ z 13,6 spotřebovaných barelů ropy a pohlcení uhlíku 4,8 akry lesa za jeden rok!

Zdroje: poletoplecampaign.com; mzp.cz; eaza.com; wikipedie.org

Více informací:http://www.poletopolecampaign.org

 

 

Leguán

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI