Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

May Day 2014

Co se bude dít v Zoo a BZ?
Od 10:00 budou na cca 11 stanovištích návštěvníky o tématu informovat žáci a studenti plzeňských, ale i přespolních ZŠ a Gymnázium Plzeň, pracovníci ČSOP Spálené Poříčí, dobrovolníci Faunus, o.s. Liberec při ZOO Liberec, dobrovolníci a zaměstnanci plzeňské zoo.
Zaměstnanci Techmania Plzeň budou ve svém stanu „zápasit s časem“.
Na loučce před pavilonem nosorožců bude probíhat lukostřelba.
Od 14:00 proběhne svatební obřad za hudebního doprovodu TremoloDixilanders Třemošná.
Svatební průvod startuje u hlavní pokladny zoo a míří před expozici tučňáků Humboldtových.
Svatba bude vyvrcholením a shrnutím všech témat, ženit se bude zástupce severního pólu, medvěd hnědý a za manželku si vezme zástupkyni jižního pólu, tučňáčici patagonskou.
Od 14:30 vystoupí taneční skupina Storm balet z Plzně.


Finanční výtěžek z této akce půjde na sbírkové konto, které spravuje Faunus o.s. Liberec a peníze budou opět pomáhat v Záchranném centru Talarak na ostrově Negros.
Letos je zapotřebí předcházet přírodním katastrofám v centru Talarak, které opakovaně postihly v loňském roce ničivé záplavy. Představenstvo Talaraku rozhodlo, že je nutné vybudovat protipovodňové opatření, což znamená:

1) přestavbu výběhů sambarů a visajanských prasat - vybudovat vodní příkopy které budou zároveň sloužit jako odvodňovací kanály a zeminu z příkopu využít na vytvoření kopečku ve výbězích, kam se zvířata budou moci uchýlit při povodních - (něco ve stylu expozice Austrálie v Plzni)
2) vybudování melioračně odvodňovací sítě kanálů a zeminu plus dovezený štěrk a písek využít na vyvýšení dna voliér, což bude mít i výhodu v tom, že se bude lépe udržovat čistota... a lépe poroste vysázená zeleň uvnitř voliér.

SOUBOJ S ČASEM VE STANU TECHMANIE
 
Popis stanovišť
Ve stanu Techmanie připravíme aktivity zaměřené na Souboj s časem. Ve stanu budou připravena čtyři stanoviště, která prověří schopnosti návštěvníků v oblastech logiky, rychlosti fyzické reakce, zručnosti a postřehu, který kombinuje oboje. Aktivity jsou vybrány tak, aby bylo možné předem připravit návody a návštěvníci se rychle zorientovali, co mají dělat. Každé stanoviště se skládá ze dvou částí.
1. stanoviště Logika
První část bude obsahovat několik sirkových hlavolamů, které jsou snadno pochopitelné, a návštěvník si zkusí, jak rychle dokáže hlavolamy vyřešit. Ve druhé části bude také řešit hlavolam na čas, ale tentokrát půjde o úkol změření objemu tekutin.
2. stanoviště Rychlost reakce
Toto stanoviště bude prověřovat, jak rychlou fyzickou reakci návštěvníci mají. Nejprve se rozcvičí na aktivitě, kdy pouští pravítko a dle vzdálenosti, ve které ho chytí, určí čas, za který zareagovali. Druhá aktivita bude počítačová simulace, kde si návštěvníci přesně změří rychlost reakce. Tento test se používá pro řidiče, aby si zkusili svojí rychlost reakce. Svůj výsledek vynesou na velkoplošný nástěnný graf, kde bude zohledněn věk návštěvníků, během dne by měl vzniknout zajímavý ukazatel, jak a zdali souvisí věk s rychlostí reakce.
3. stanoviště Zručnost
Návštěvník si u tohoto stanoviště zkusí, jak rychle dokáže provést úkol, při kterém musí projevit svou zručnost. První část je „Švadlenka“, kde návštěvník navléká co nejrychleji nit. Dospělý člověk by tento úkol měl stihnout do jedné minuty. Druhá část je moderní disciplína sestavování pyramid ze speciálních kelímků. V této disciplíně se soutěží mezi školami např. v Německu a dokonce se pořádá světový šampionát.
http://www.speedstacks.com/store/retail/speed-stacks-sets/
4. stanoviště Komplexní reakce
Ve stanu budou mít návštěvníci možnost se posadit a ve skupině si ověřit svojí rychlost reakce ve hře, kdy soutěží proti ostatním. Při této hře musí vyhodnotit situaci a zareagovat rychleji než ostatní.
 
 

Aktivní školy dostaly zadání na konkrétní témata, která zpracovaly v malý projekt, jenž následně prezentovaly v areálu zahrady:

 

aktér
téma
příspěvek
ZŠ Zbiroh
Šetrná turistika
2100,-
ZŠ a MŠ Město Touškov
Podpora domácích produktů
5501,-
ZŠ Škvorec- Třebohostice
Správné skladování potravin, správná likvidace bioodpadu
851,-
ZŠ a MŠ Gen. Pattona Dýšina
Šetrná domácnost
235,-
ZŠ a MŠ Spálené Poříčí
Šetrná energie
1932,-
ČSOP Spálené Poříčí
Šetrné oblečení
1513,-
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám.
Baterie a akumulátory, mob. telefony jako nebezpečný odpad
1100,-
21. ZŠ Plzeň
Šetrná voda
1031,-
Lukostřelci
 
2790,-+1,71euro
Faunus o.s.
 
575,-
Malování na obličej
 ZOO+Gymnázium Plzeň
5600,-

Celkem: 23.228 Kč+1,71 euro

Posuďte sami, jak se nám to povedlo:

Neobvyklá svatba v zoo v podání hereckého souboru Žumbera za hudebního doprovodu TremoloDixieladers
Tento obřad ve zkratce názorně představil problémy vlajkových druhů kampaně „Od pólu k pólu“ …

Místo konání: Vyhlídka u expozice tučňáků Humboldtových, zde je umístěn stolek, za ním čekají matka Země, matrikář.
Průvod, v jehož čele jde lední medvěd obklopen svatebčany, přichází zleva, od expozic Austrálie.
Průvod, v jehož čele přichází tučňák obklopený svatebčany, přichází cestou kolem výběhu tučňáků.
Před stolkem se oba průvody sejdou a tučňák-nevěsta a lední medvěd-ženich stanou bok po boku před oddávající matkou Země a matrikářem.
Matrikář rozevře velké desky a z nich čte: „Vážená oddávající, matko Země, vážení svatební hosté! Dovolte, abych vám představil snoubence, kteří se dnes rozhodli vstoupit ve svazek manželský“.
Nevěsta Aptenoditenka Patagonská, tučňačka původem z Antarktidy
Ženich Ursus Maritimus, lední medvěd původem z Arktidy.
Matka Země: „Děkuji panu matrikáři. Vážení snoubenci, vítám vás v tento významný den v plzeňské zoo. Jistě máte vážné důvody, které vás vedly k rozhodnutí opustit své domoviny a společně začít život zde v Evropě. Na váš zdravotní stav se neptám, protože zajisté nehodláte založit rodinu. Váš sňatek je únikem z nehostinného života v původních domovinách. Přesto se vás musím zeptat, jaké konkrétní důvody vás vedly k tomuto rozhodnutí. Táži se vás panno nevěsto, jaký důvod jste měla k opuštění břehů Antarktidy?“
Tučňačka, nevěsta: „Vážená matko Země! Na březích mé rodné Antarktidy tají ledy. Ubývá mořských řas, změnou teploty vody v oceánu, a tak ubývá u množství ryb, kterými se živíme. Máme hlad. Nemůžeme ani v klidu hnízdit, protože jsme rušeni zvýšenou činností lidí v našem okolí. Rybáři i množství výzkumných stanic, které se v kdysi tiché a klidné Antarktidě v hojném počtu objevují. Nejen hluk, ale i znečištění přinášejí lidé svou činností do naší domoviny. Rybářské sítě zůstávají ve vodách, do kterých se zaplétáme. Není výjimkou, že ve vodě plavou i petlahve a jiné nečistoty. Už tam nechci žít.“
Matka Země: To byla velmi smutná výpověď. Činností člověka, byla naše tučňáčí slečna nucena opustit svou domovinu. A jaké důvody vedly ženicha k tomu, že bude raději žít u nás v Evropě?
Lední medvěd, ženich: „V mé rodné Arktidě se stále více otepluje. Tím tají a lámou se ledové kry. Mám více potíží dostat se ke své přirozené potravě, kterou jsou hlavně tuleni. Musím plavat hodně daleko k severnímu pólu, abych se dostal k místům, kde je mohu v klidu lovit. Uvolňující se led umožňuje lidem připlouvat loděmi stále hlouběji do míst, kde byl jen ledový příkrov. Tak ruší náš klid při odchovu mláďat. Jsem nucen pohybovat se v blízkosti lidských obydlí, kde nacházím zbytky jejich potravy. To se obyvatelům přilehlých oblastí nelíbí, a proto mne pronásledují a zabíjejí. Mně se stalo, že mne ochranáři uspali střelou a potom mne v síti pod helikoptérou přemístili na úplně neznámé místo. Nechci v Arktidě žít.
Matka Země: Slyšeli jsme velmi smutnou zpověď. A já se ptám přítomných svědků …. Pardon, my dosud svědky nemáme. Prosím z přítomných dospělých hostů, kdo se ujme tohoto úkolu?
Výběr dvou dospělých jedinců, v roli svědků - vystoupí a postaví se jeden vedle tučňáčky a druhý vedle ledního medvěda.
Matka Země: Ptám se přítomných svědků, jak se dá stále se zvyšující katastrofě zabránit?
Jeden ze svědků, či někdo ze svatebčanů: Snížit obsah skleníkových plynů v atmosféře. Snížit objem vyráběné a spotřebovávané energie. Neplýtvat energií.
Tuš: Matka Země: Co máme dělat, abychom neplýtvali elektrickou energií?
Veškerý přítomný svatební dav včetně svědků: Nesvítit nikde zbytečně doma i v práci. Vytahovat nabíječky mobilů a notebooků ze zásuvek. Neponechávat v aktivním stavu televizory a jiné elektrospotřebiče.
Matka Země: Protože důvody emigrovat jak u nevěsty, tak i u ženicha jsou oprávněné, přistupme k samotnému obřadu. „Táži se tě panno nevěsto, bereš si zde přítomného pana Ursuse Maritima dobrovolně?“
Tučňačka: Ano.
Matka Země: „Táži se ženichu tebe, bereš si zde přítomnou Aptenoditenku Patagonskou dobrovolně?“
Lední medvěd: Ano.
Matka Země: Prohlašuji tento manželský svazek za uzavřený. Už nikdy se nebudou tito dva trápit ve svých domovinách a budou žít náhradní život spolu v Evropě. Ale kde?
Ředitel: V tom vběhne na podium Jarda Vogeltanz, jakožto ředitel zoo a nabízí mladému páru spokojený život v zde v zoo.
Matka Země:
Na znamení Vaší lásky si navlékněte evidenční kroužky.
Ale co všichni ti ostatní tučňáci i lední medvědi, kteří jsou nuceni žít ve svých rodných oblastech?
Tuš: Co je v našich silách udělat, aby se jejich život nezhoršoval?
Všichni přítomní: Neplýtvat energií, vytahovat zástrčky.
Tuš: Co je v našich silách udělat, aby se jejich nezhoršoval život i všem ostatním zvířatům mezi póly?
Všichni přítomní: Neplýtvat energií, vytahovat zástrčky.
Tuš: Co je v našich silách udělat, aby se jejich nezhoršoval život i nám, lidem?
Všichni přítomní: Neplýtvat energií, vytahovat zástrčky.
Matka Země: Děkuji Vám všem, že jste se zapojili k této kampani a věřím, že společně dokážeme uchovat bohatství na této planetě.
Přeji spokojený život našim novomanželům.

Rozbít talíř ...

Všem srdečně děkujeme.

Lemur kata

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI