Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - DOMA ZA HUMNY - OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO V PLZEŇSKÉM KRAJI - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU SATELITNÍ TELEMETRIE CHŘÁSTALA POLNÍHO 2013

Hlavní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2013

Nositel projektu:
ČR: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Partneři projektu: Plzeňský kraj
Německo: LBV

 Cíl 3EU PKLBV

V pátek 22.3. 2013 se konalo v Zoologické a botanické zahradě města Plzně pracovní setkání společného česko – německého týmu pracujícího na projektu satelitní telemetrie chřástala polního (Crex crex). Projekt je realizován za finanční podpory programu přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Sledování chráněného chřástala polního prostřednictvím satelitní družice je unikátní v použití ultralehké vysílačky napájené fotovoltaickým článkem. Použití této technologie u ptáka se soumračnou aktivitou, který navíc žije především v hustém lučním porostu nebylo dosud v evropské ornitologii použito. Projekt letos vstupuje do druhého roku terénního výzkumu, v roce 2013 byli v testovací fázi označeni dva samci chřástala polního, ornitologové vyzkoušeli fungování technologie solárního panelu, ale také především ověřili chování ptáků s instalovanou 5 g vysílačkou. Vysílačka prvého samce sledovaného u Mariánských Lázní se odmlčela již po 3 týdnech, druhého samce z Domažlicka sledovali ornitologové od června až do odletu v září na jeho migrační zastávku v horách východoafrické Eritree, kde se vysílač odmlčel. Přes ztrátu obou ptáků bylo při detailním sledování zjištěno, že vysílačky velmi dobře fungují a pro ptáky nejsou omezením v jejich životě. Již při této fázi bylo získáno mnoho nových informací o délce a způsobu pohybu samců na hnízdištích, rychlosti a způsobu migrace, ale i o jejich denní a noční aktivitě.
Na pracovním setkání byly prezentovány dosud dosažené výsledky satelitní telemetrie, ale i samotného mapování, které sleduje vedle zjišťování početnosti i spolupráci se zemědělci při územní ochraně chřástalů polních, ale i dalších živočišných druhů. Při jednání byl naplánován harmonogram letošního výzkumu na českém i německém území, diskutována metodika i použití další monitorovací techniky. V roce 2013 chtějí ornitologové společně opět monitorovat území západní Šumavy, Českého lesa, části Slavkovského lesa a okresu Cham. V době od května do července by měl tým instalovat minimálně 4 vysílačky samcům chřástalů polních a provádět jejich další sledování. Společný výzkumný projekt by měl pokračovat dále i v roce 2014.

V Plzni 25. 3. 2013, vedoucí projektu Ing. Jiří Vlček

  

 

Ryba

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI