Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Koordinační schůzka

Koordinační schůzka k projektu Satelitní telemetrie chřástala polního se konala 15. dubna. Hlavním cílem byl návrh na uspořádání Mezinárodní konference pro chřástala polního v roce 2015 v České republice.
Nositel projektu:
ČR: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Partneři projektu: Plzeňský kraj
Německo: LBV

Přítomni: Ing. Jiří Vlček, Ing. Marie Boušová (Plzeňský kraj, odd. živ. prostř.), Ing. Kroupar (vedoucí odd. Ochrany přírody, PK), Mgr. Plíhal (vedoucí Odboru ŽPPK), Ing. Štekl (Člen RadyPK pro oblast živ. prostředí a zemědělství), Mgr. Zdeněk Vermouzek (ředitel ČSO), Ing. Tomáš Peš (Zoo), Jiřina Pešová (Zoo), RNDr. Milena Prokopová (CHKO Český les), Markus Smidberger (LBV Cham), Wolfgang Nerb (vládní zmocněnec Horní Falc), Dr. Norbert Schäffer (RSPB, Birdlife International), RNDr. Jiří Pykal (AOPK Č. Budějovice), RNDr. Lubomír Peške (expert na satel. telemetrii), Mgr. Jaroslav Fait (překlad).

Dne 15. 4. 2014 se uskutečnila koordinační schůzka výše uvedených účastníků v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Hlavním cílem setkání byla organizace Mezinárodní konference pro chřástala polního, která byla naplánována k realizaci na podzim r. 2015.
Jednalo by se tak o třetí mezinárodní konferenci v Evropě, první se v minulosti konala v Bavorsku, druhá v Holandsku.
Konference přichází ve správný okamžik, před 25 lety probíhala ochrana populace chřástala polního na území Francie, Irska, Ruska.., kdy došlo ke zvýšení početních stavů. V ten okamžik byl chřástal polní vyňat z evidence celosvětově ohrožených druhů a prudce poklesl zájem o jeho ochranu.
Bohužel stavy tohoto druhu opět silně klesají, ale zájem o jeho ochranu není příliš velký. Konference by mohla dostat chřástaly polní opět do středu zájmu a nastavit následnou ochranu.

 

 

Lemur kata

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI