Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - DOMA ZA HUMNY - OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO V PLZEŇSKÉM KRAJI

Satelite telemetry of Corncrake

Satelite telemetry of Corncrake

The Corncrake (Crex crex) is a medium-sized member of the Rallidae family. Reminding one of a small partridge, Corncrakes typically weigh about 165 g. In total 15 species may be found on the Palearctic realm, while in the Czech Republic only 7 species have been documented, 2 of which are very rare. It is a typical species in wet meadows…

více informací

Pokus o odchyt samice

Pokus o odchyt samice

Druhou fází letošních prací na projektu je plánovaný odchyt samice chřástala polního. Samice nereagují na hlasovou provokaci, tudíž je jejich odchyt velmi obtížný. Pokud bude pokus úspěšný, budou zajištěna biometrická data pro srovnání se samci. Rovněž je plánováno upevnění VHF vysílače k dalšímu následnému monitoringu.

více informací

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2018

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2018

Druhá kontrola na vybraných půdních blocích na přelomu měsíce června a července 2018 přinesla zajímavé výsledky. Více v přiložené zprávě ..

více informací

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les 2018

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les 2018

Pravidelná druhá kontrola a monitoring chřástalů polních proběhla v nočních hodinách ve dnech 22.-24.6. 2018. Opět byl zaznamenán pokles zjištěných samců ...

více informací

První kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2018

První kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2018

V tomto termínu proběhla první kontrola, mapování a odchyty samců chřástala polního v NP a CHKO Šumava. Akce probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího samce.

více informací

První kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les 2018

První kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les 2018

Letos byli první chřástali polní na Plzeňsku slyšeni už v půlce května. Jak tomu bylo v CHKO Slavkovský les sděluje následující zpráva.

více informací

Projekt finančně podpořen podílem z Veřejné sbírky 2017

Projekt finančně podpořen podílem z Veřejné sbírky 2017

V letošním roce byl projekt podpořen dvacetiprocentním podílem z Veřejné sbírky, kterou vypsala Zoologická a botanická zahrada. Tomuto podílu odpovídá finanční hotovost ve výši 41786,67 Kč.

více informací

Zhodnocení monitoringu chřástalů polních za rok 2017

Zhodnocení monitoringu chřástalů polních za rok 2017

Hnízdní sezona 2017 nebyla pro úspěšné hnízdění optimální, chladné předjaří a suché jaro blokovaly růst travních porostů i na lokalitách, kde stabilně vegetace přesahuje minimálně vhodných 20 cm výšky pro úkryt chřástalů polních.

více informací

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2017

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2017

Druhá kontrola a monitoring chřástala polního (Crex crex) proběhla v parných dnech na konci června. Mapování a odchyty samců proběhlo v NP a CHKO Šumava. Monitoring byl prováděn na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího samce.…

více informací

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les v roce 2017

Druhá kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les v roce 2017

V půlce června proběhla druhá kontrola, mapování a odchytů samců chřástala polního. Akce probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího samce.

více informací

První kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2017

První kontrola a monitoring chřástalů v NP a CHKO Šumava v roce 2017

Začátkem června proběhla první kontrola, mapování a odchyty samců chřástala polního v NP a CHKO Šumava. Akce probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího samce.

více informací

První kontrola  a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les v roce 2017

První kontrola a monitoring chřástalů v CHKO Slavkovský les v roce 2017

Koncem května proběhlo zahájení terénního výzkumu, mapování a odchytů samců chřástala polního. Akce již tradičně probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu.

více informací

Zhodnocení monitoringu chřástalů polních za rok 2016

Zhodnocení monitoringu chřástalů polních za rok 2016

Projekt satelitní telemetrie chřástala polního má i po svém formálním ukončení pokračování v monitoringu volajících samců na části území západní Šumavy, především CHKO a NP, déle také v jižní části Slavkovského lesa od Mariánských Lázní po cca Lázně Kynžvart.

více informací

Michal dostal VHF vysílač

Michal dostal VHF vysílač

Po formálním ukončení satelitní telemetrie chřástalů polních pokračujeme v monitoringu vytýčených půdních bloků. Následně se tým "chřástalologů" soustředil na výzkum přítomnosti mláďat na vybrané lokalitě s tradičně vyšším počtem volajících samců.

více informací

Projekt Ochrany chřástala polního podporuje také Zoo Jihlava

Projekt Ochrany chřástala polního podporuje také Zoo Jihlava

V roce 2016 přibylo podporovatelů projektu, jedním z významných je Zoologická zahrada Jihlava.

více informací

1 | 2 | 3 | 4>

Jeřáb Královský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI