Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - DOMA ZA HUMNY - OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO V PLZEŇSKÉM KRAJI

Karel dostal vysílač

Karel dostal vysílač

Při druhé kontrole monitoringu chřástalů polních v termínu od 4. do 5. července na půdních blocích v NP a CHKO Šumava byl instalován satelitní vysílač samci chřástala polního, který dostal jméno Karel.

více informací

Ivan dostal vysílač

Ivan dostal vysílač

V oblasti sv. Anna, patřící do regionu CHKO Český les, byl odchycen vhodný samec, kterému byl instalován satelitní vysílač a vypuštěn zpět na lokalitu. Lokalita je velmi rozsáhlý areál sečených pastvin se zachovanou pestrostí bylin. Samec byl odchycen v místě prameniště s mokřadní vegetací.

více informací

První kontrola na Šumavě

První kontrola na Šumavě

Dne 30. 5. 2014 začala na Šumavě terénní část letošní etapy společného česko – německého projektu zaměřeného na výzkum a ochranu chřástala polního: Projekt satelitní telemetrie chřástala polního.

více informací

Heinrich dostal vysílač

Heinrich dostal vysílač

Na německé straně hranice nedaleko města Cham byl dne 24. 5. 2014 vypuštěn s vysílačkou první letošní samec, HEINRICH.

více informací

Začala terénní část příhraničního projektu Satelitní telemetrie chřástala polního

Začala terénní část příhraničního projektu Satelitní telemetrie chřástala polního

Dne 23. 5. 2014 začala terénní část letošní etapy společného česko – německého projektu zaměřeného na výzkum a ochranu chřástala polního: Projekt satelitní telemetrie chřástala polního. Projekt je realizován díky finanční podpoře z Programu přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

více informací

Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh

Na zámku Zbiroh probíhalo od 20.5. dvoudenní závěrečné partnerské fórum projektu Plzeňský kraj a Horní Falc – evropští sousedé.

více informací

Koordinační schůzka

Koordinační schůzka

Koordinační schůzka k projektu Satelitní telemetrie chřástala polního se konala 15. dubna. Hlavním cílem byl návrh na uspořádání Mezinárodní konference pro chřástala polního v roce 2015 v České republice.

více informací

Seminář

Seminář

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie umožnila studentům realizovat seminář s názvem Komplexní projekt satelitního sledování chřástalů polních.

více informací

Chris dostal vysílač

Chris dostal vysílač

Na německé straně hranice nedaleko města Cham byl před velkými dešti dne 25. 5. vypuštěn s vysílačkou již první samec CHRIS, ale po krátkém vysílání se dle výsledku záznamů zřejmě díky technické závadě vysílač trvale odmlčel.

více informací

Goli dostal vysílač

Goli dostal vysílač

Na západní části Šumavy, na území od Javorné po Srní, bylo během druhé noci zaznamenáno 26 volajících samců chřástala polního, z nichž bylo 13 ptáků odchyceno, okroužkováno a dva samci byli označeni satelitními vysílačkami. První se jménem EDA na lokalitě Zhůří v NP Šumava, druhý se jménem GOLI(GOLIÁŠ) nedaleko obce Srní.

více informací

Fritz dostal vysílač

Fritz dostal vysílač

V noci 22. 6. byl odchycen německými kolegy také vhodný samec na lokalitě poblíž obce Nosswartling a vypuštěn zde se satelitní vysílačkou se jménem FRITZ.

více informací

Eda dostal vysílač

Eda dostal vysílač

Na západní části Šumavy, na území od Javorné po Srní, bylo během druhé noci zaznamenáno 26 volajících samců chřástala polního, z nichž bylo 13 ptáků odchyceno, okroužkováno a dva samci byli označeni satelitními vysílačkami. První se jménem EDA.

více informací

David dostal vysílač

David dostal vysílač

Za významné pomoci pracovníků Správy CHKO Slavkovský les bylo během první noci 21. 6. 2013 zaznamenáno 21 volajících samců na území cca od Mariánských Lázní k Teplé, z nichž bylo 16 odchyceno, u všech byla provedena biometrická měření a nejzdatnější samec byl označen satelitní vysílačkou nedaleko obce Sítiny se jménem DAVID. …

více informací

Terénní část projektu pokračuje

Terénní část projektu pokračuje

Další čtyři tokající samci dostali satelitní vysílač.

více informací

Hlavní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2013

Hlavní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2013

Pilotní část projektu ukázala, že se zkušební pětigramové satelitní vysílače osvědčily, a tak se zjara 2013 začíná pracovat naplno. V plánu je monitoring volajících samců na vybraných lokalitách NP a CHKO Šumava, CHKO Český les a CHKO Slavkovský les. Cílem snažení je instalace osmi satelitních vysílačů…

více informací

<1 | 2 | 3 | 4>

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI