Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - DOMA ZA HUMNY - OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO V PLZEŇSKÉM KRAJI

Koordinační schůzka

Koordinační schůzka

Koordinační schůzka k projektu Satelitní telemetrie chřástala polního se konala 15. dubna. Hlavním cílem byl návrh na uspořádání Mezinárodní konference pro chřástala polního v roce 2015 v České republice.

více informací

Seminář

Seminář

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie umožnila studentům realizovat seminář s názvem Komplexní projekt satelitního sledování chřástalů polních.

více informací

Chris dostal vysílač

Chris dostal vysílač

Na německé straně hranice nedaleko města Cham byl před velkými dešti dne 25. 5. vypuštěn s vysílačkou již první samec CHRIS, ale po krátkém vysílání se dle výsledku záznamů zřejmě díky technické závadě vysílač trvale odmlčel.

více informací

Goli dostal vysílač

Goli dostal vysílač

Na západní části Šumavy, na území od Javorné po Srní, bylo během druhé noci zaznamenáno 26 volajících samců chřástala polního, z nichž bylo 13 ptáků odchyceno, okroužkováno a dva samci byli označeni satelitními vysílačkami. První se jménem EDA na lokalitě Zhůří v NP Šumava, druhý se jménem GOLI(GOLIÁŠ) nedaleko obce Srní.

více informací

Fritz dostal vysílač

Fritz dostal vysílač

V noci 22. 6. byl odchycen německými kolegy také vhodný samec na lokalitě poblíž obce Nosswartling a vypuštěn zde se satelitní vysílačkou se jménem FRITZ.

více informací

Eda dostal vysílač

Eda dostal vysílač

Na západní části Šumavy, na území od Javorné po Srní, bylo během druhé noci zaznamenáno 26 volajících samců chřástala polního, z nichž bylo 13 ptáků odchyceno, okroužkováno a dva samci byli označeni satelitními vysílačkami. První se jménem EDA.

více informací

David dostal vysílač

David dostal vysílač

Za významné pomoci pracovníků Správy CHKO Slavkovský les bylo během první noci 21. 6. 2013 zaznamenáno 21 volajících samců na území cca od Mariánských Lázní k Teplé, z nichž bylo 16 odchyceno, u všech byla provedena biometrická měření a nejzdatnější samec byl označen satelitní vysílačkou nedaleko obce Sítiny se jménem DAVID. …

více informací

Terénní část projektu pokračuje

Terénní část projektu pokračuje

Další čtyři tokající samci dostali satelitní vysílač.

více informací

Hlavní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2013

Hlavní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2013

Pilotní část projektu ukázala, že se zkušební pětigramové satelitní vysílače osvědčily, a tak se zjara 2013 začíná pracovat naplno. V plánu je monitoring volajících samců na vybraných lokalitách NP a CHKO Šumava, CHKO Český les a CHKO Slavkovský les. Cílem snažení je instalace osmi satelitních vysílačů…

více informací

Pilotní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2012

Pilotní část projektu Satelitní telemetrie chřástala polního 2012

Na jaře jsme zahájili pilotní část projektu. Kromně již pravidelně prováděného monitoringu volajících samců chřástala polního je v plánu instalace 2 - 3 solárních satelitních vysílačů na určených lokalitách v CHKO Slavkovský les, CHKO Český les a NP a CHKO Šumava, průběžné vyhodnocování použité technologie a metodiky a projednávání…

více informací

Satelitní telemetrie chřástala polního

Satelitní telemetrie chřástala polního

Společný projekt Plzeňského kraje, Zoologické a botanické zahrady města Plzně a kolegů ze skupiny pro přeshraniční spolupráci LBV je zaměřený na ochranu a výzkum chřástala polního (Crex crex). Jeho cílem je satelitní telemetrie samců chřástala polního. Společný česko – německý tým odborníků tvořený ornitology a expertem na satelitní…

více informací

Výzkum a praktická ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji, jak in-situ, tak ex-situ v ZOO a BZ města Plzně

Výzkum a praktická ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji, jak in-situ, tak ex-situ v ZOO a BZ města Plzně

Program ochrany chřástala polního v Plzeňském kraji běží již více než 10 let. Plzeňská zoologická a botanická zahrada nastoupila již do rozjetého vlaku a snaží se pomoci tento projekt podporovat. Podílí se jak na monitoringu chřástalů polních na území CHKO Český les, CHKO a NP Šumava a v roce 2011 nově také CHKO Slavkovský…

více informací

<1 | 2 | 3

Ryba

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI