Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Satelitní telemetrie chřástala polního

Společný projekt Plzeňského kraje, Zoologické a botanické zahrady města Plzně a kolegů ze skupiny pro přeshraniční spolupráci LBV je zaměřený na ochranu a výzkum chřástala polního (Crex crex). Jeho cílem je satelitní telemetrie samců chřástala polního. Společný česko – německý tým odborníků tvořený ornitology a expertem na satelitní technologie podal žádost o grant financovaný z programu INTERREG IV – Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Samotný projekt vznikl na základě dlouhodobého výzkumu tohoto druhu v ČR a Německu a má objasnit řadu otázek z biologie druhu a zásadně pomoci při ochraně hnízdišť a zimovišť chřástala polního. Vzhledem k biologii druhu nelze jinou metodou získat potřebná data. Jedná se o první projekt satelitní telemetrie tohoto druhu v Evropě, kterému odborníci připisují velký význam. Projekt v případě schválení bude probíhat za společné spolupráce na území Česka i Německa. Projekt je založen na odchytu chřástalů polních na lokalitách v příhraničí západních Čech, Bavorska, příp. Horního Falcka, instalace satelitních vysílačů a následné sledování ptáků na hnízdištích ale i zimovištích v Africe. Následné vyhodnocení výsledků pro použití ve společné  územní ochraně a dotační politice jednotlivých zemí.

Struktura projektu
 
  1. 2011 – testování atrapy satelitní vysílačky na chřástalu polním chovaném v zajetí
Uchycení vysílače, snášenlivost zvířete na zátěž, pohyb porostem, příp. účinnost solárního panelu při noční aktivitě ptáků. Květen - sestavení týmu řešitelů projektu z české a německé strany, stanovení konkrétní spolupráce, podmínkou 2 ze 4 uvedených způsobů (společná realizace, příprava, personál, financování). Září – podání žádosti o grant CÍL 3.

 

  1. 2012 – pilotní projekt označení 1-2 samců Crex crex v přírodě a sledování vhodnosti použité technologie v reálných podmínkách tokaniště, příp. migrace.
  2. 2012 – vyhodnocení pilotního projektu, zvolení vhodné technologie, příp. zastavení projektu.
  3. 2013 – označení 10 – 13 samců Crex crex na tokaništích dle dohody s německým partnerem –Šumava, Český les, Slavkovský les. Varianta A – použití všech vysílačů v jedné sezóně, část květen, část červen B – rozdělení do sezon 13,14??
  4. 2013,14 – v případě aktivních vysílačů sledování migrantů na příp. hnízdiště, zimoviště, mapování biotopů a pokus o odchyt na zimovišti
  5. Dokumentární film v režii a produkci Německa

Jeřáb Královský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI