Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Terénní monitoring chřástalů polních 2015

Satelitní telemetrie chřástala polního (Crex crex) 2015

Termín: 22. 5. -23. 5. 2015 Lokalita: Přimda, CHKO Český les
               23. 5. – 24.5 2015 Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les
Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Mgr. Richard Viduna, Jiřina Pešová, Lucie Pešová, Tomáš Peš, Jakub Novák, RNDr. Milena Prokopová, Ing. Petra Cehláriková.

V tomto termínu proběhlo zahájení terénního výzkumu, mapování a odchytů samců chřástala polního. Akce probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícícho samce. Při monitoringu byli evidováni volající samci, zároveň byl popisován stav vegetace, přítomnost dalších soumračných druhů ptáků a doplňující parametry mapování. Byl prováděn odchyt a sbírána biometrická data – váha, délka křídla, zobáku, ocasu, metatarsu. Důraz byl kladen rovněž na zjišťování stáří samců nejen dle oční duhovky, ale především podle úhlů ručních letek chřástalů.
Český les - vlastní mapovaná oblast byla ve směru Lesná, Stará Knížecí Huť, Maršovy Chody – Tachov. Celkem bylo v průběhu mapování zjištěno 6 volajících samců, okroužkováni byli 3 samci chřástala polního.
Slavkovský les – vlastní mapovaná oblast byla ve směru Lázně Kynžvart – Kladská – Prameny
Celkem bylo v průběhu mapování zjištěno 5 volajících samců, okroužkováni byli 3 samci chřástala polního.
Celkem při 1. termínu evidováno 11 samců, odchyceno 6 samců. Ve srovnání s loňským rokem jde o pokles početnosti, v roce 2014 bylo monitorováno 26 samců a odchyceno 14 samců. Také byl zaznamenán pokles pobytu ostatních soumračných druhů – cvrčilky, sovy, bekasiny a žáby.


Vypracoval: Jiřina Pešová

Fotodokumentace: Jiřina a Lucie Pešová, Jakub Novák

                               

Termín II. monitoringu volajících samců chřástala polního


Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, RNDr. Lubomír Peške, Ing. Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Jakub Novák, Lucie Pešová, Mgr. Richard Viduna, Bc. Dáša Plšková, RNDr. Milena Prokopová, Šárka Stručková, Antonín Košnář, Miroslav Žižka, Anna Štěpánková a Karel Brož.

Lokalita: Přimda, CHKO Český les – 12. – 13.6. 2015
Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les – 13.-14.6. 2015

Monitoring probíhal na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího samce. Při monitoringu byli evidováni volající samci, zároveň byl popisován stav vegetace, přítomnost dalších soumračných druhů ptáků a doplňující parametry mapování. Byl prováděn odchyt a sbírána biometrická data – váha, délka křídla, zobáku, ocasu, metatarsu. Členové týmu se také cíleně zaměřili na studium ručních letek a duhovky, kdy je potřeba zaznamenat tupost či ostrost úhlu vrcholu pera kvůli určování stáří jedince. Cílem bylo vedle mapování instalace VHF vysílačky (173.228 LSB) 1 samci v lokalitě Žebráky (dostal jméno Norbert), kde byl loňského roku instalován satelitní vysílač samci chřástala jménem Ivan. Důvodem je předpokládaný návrat samce Ivana na místo loňského odchytu (fidelita území) a následné pozorování interakce s dalším samcem na lokalitě. Ivan se v současné době velice pomalu vrací ze zimoviště v Africe, podle posledních zpráv zamířil na východ do jižního Turecka, 100km východně od Sangliurfy. Předpokládáme však, že svůj směr ještě změní.
CHKO Český les – na pěti trasách bylo celkem slyšeno 21 volajících samců, odchyceno bylo celkem 10 samců, jeden z nich dostal VHF vysílač.
CHKO Slavkovský les – na třech trasách bylo celkem slyšeno 16, odchyceno bylo 10 volajících samců, z toho byl zaznamenán jeden retrap (opakovaný odchyt) z prvního termínu monitoringu v letošním roce.
Celkem bylo při druhém termínu monitoringu slyšeno 37 volajících samců, odchyceno a následně označeno 20 volajících samců.

Vypracoval: Jiřina Pešová
Fotodokumentace: Jakub Novák a Jiřina a Lucie Pešová

                                                          

Lokalita: Onen Svět, Šukačka, NP a CHKO Šumava
Termín: 29. 5. -31. 5. 2015
Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Lucie Pešová, Tomáš Peš, Jakub Novák.
V tomto termínu proběhlo zahájení terénního výzkumu, mapování a odchytů samců chřástala polního na vybraných půdních plochách v NP a CHKO Šumava. Akce probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícícho samce. Při monitoringu byli evidováni volající samci, zároveň byl popisován stav vegetace, přítomnost dalších soumračných druhů ptáků a doplňující parametry mapování. Byl prováděn odchyt a sbírána biometrická data – váha, délka křídla, zobáku, ocasu, metatarsu. Důraz byl kladen rovněž na zjišťování stáří samců nejen dle oční duhovky, ale především podle úhlů ručních letek chřástalů.
První noc na třech trasách Srážov, Keply, Zhůří, Srní … bylo slyšeno 14 volajících samců a odchyceno 8 samců.
Následující noc byl proveden monitoring na dvou trasách kolem Kašperských hor, v okolí Palvínova, Hartmanic ... Zde bylo celkem slyšeno 9 volajících samců a odchyceno 7 samců.

Celkem při 1. termínu bylo evidováno 23 samců, odchyceno 15 samců. Ve srovnání s loňským rokem jde o nárůst početnosti, v roce 2014 bylo v prvním termínu monitorováno 14 samců a odchyceno 7 samců. Také byl zaznamenán ne dvou případech retrap, to znamená opakovaný odchyt samců kroužkovaných v loňském roce. V jednom případě se jedná o samce odchyceného u Chudenína v roce 2014 na téže lokalitě a ve druhém případě u Velkého Radkova, ten byl kroužkován v roce 2014 u Malého Radkova, jen 2 km od místa prvního odchytu. Toto zjištění svědčí o prokazatelné věrnosti ptáků stanovišti a významu agro-envi bloků.


Vypracoval: Jiřina Pešová

Fotodokumentace: Lucie a Jiřina Pešová

                                

Lokalita: NP a CHKO Šumava

Termín: 26.-28. 6. 2015

Přítomen: Richard Viduna, Dagmar Plšková; Jiří Vlček, Václav Strolený; Tomáš Peš, Lucie Pešová, Jakub Novák; Klaus Rudloff, Grit Liehr, Lisa Liehr

Hlavní náplní byl druhý kontrolní monitoring lokalit s výskytem chřástalů polních (Crex crex) v širším prostoru vybraných úseků NP a CHKO Šumava.

• 26-06-2015 – PLZEŇ – KAŠPERSKÉ HORY

noc 26/27-06-2015 – kontrolní monitoring lokalit v okolí Hartmanic, Javorné a Keplů

Chřástal polní byl potvrzen na šesti z deseti monitorovaných lokalit, v celkovém počtu dvanácti jedinců, přičemž tradičně nejvíce volajících samců, čtyři, se zdržovalo v mokřinách okolo Křemelné v prostoru zaniklé obce Zhůří.
Čtyři z těchto ptáků se nám podařilo odchytit na provokaci. Po jejich řádném zvážení, změření, zaznamenání dalších důležitých biometrických údajů a okroužkování byli samozřejmě bez úhony vráceni na tokaniště.
Z dalších zajímavých druhů se nám podařilo na pěti lokalitách potvrdit výskyt křepelky polní a na dvou cvrčilku zelenou.
Také je nutno zmínit odchyt, proměření a okroužkování dalšího jedince chřástala polního na lokalitě pod Palvínovem již při přesunu na začátek monitorovací trasy.

• 27-06-2015 – KAŠPERSKÉ HORY

noc 27/28-06-2015 – kontrolní monitoring lokalit v okolí Palvínova a Annína

Chřástal polní nebyl bohužel potvrzen na žádné z vytipovaných monitorovaných lokalit. Sníženou aktivitu volajících samců si vysvětlujeme především intenzivní bouřkou, která nás překvapila v době příjezdu na začátek monitorovací trasy.
Nicméně celá cesta neskončila úplným fiaskem a v jejím závěru se nám kromě potvrzení aktivity námi již včera chyceného samce na lokalitě pod Palvínovem podařilo odchytit, proměřit a okroužkovat dalšího jedince na lokalitě u Nového Městečka.

• 28-06-2015– KAŠPERSKÉ HORY – PLZEŇ

Prohlídka Záchranné stanice pro ohrožené a handicapované živočichy při Muzeu Šumavy v Kašperských Horách.


V Plzni 29. 6. 2015 zpracoval Richard Viduna

 

Fotodokumentace: Klaus Rudloff

              

 

 

 

Leguán

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI