Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - DOMA ZA HUMNY - OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO V PLZEŇSKÉM KRAJI - ZAČALA TERÉNNÍ ČÁST PŘÍHRANIČNÍHO PROJEKTU SATELITNÍ TELEMETRIE CHŘÁSTALA POLNÍHO

Začala terénní část příhraničního projektu Satelitní telemetrie chřástala polního

Dne 23. 5. 2014 začala terénní část letošní etapy společného česko – německého projektu zaměřeného na výzkum a ochranu chřástala polního: Projekt satelitní telemetrie chřástala polního. Projekt je realizován díky finanční podpoře z Programu přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
Vedoucím partnerem projektu je Zoologická a botanická zahrada města Plzně, německým partnerem LBV Cham, vedlejším partnerem je Plzeňský kraj.

Prezence:
RNDr. Milena Prokopová, Mgr. Markéta Dortová, Ing. Jan Reitmajer za Správu CHKO Český les, Mgr. Richard Viduna, Ing. Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Daniela Žižková, Tomáš Peš, jr. za Zoo a BZ města Plzně, Ing. Jiří Vlček a Václav Strolený za Plzeňský kraj.

Celkem pět monitorovacích týmů mapovalo ve večerních až nočních hodinách pět vhodných půdních celků na přítomnost chřástla polního (Crex crex) na území CHKO Český les. Monitorováno bylo 9 volajících samců a odchyceno, změřeno a okroužkováno 5 volajících samců.
Následující noc byl proveden monitoring také na třech trasách v CHKO Slavkovský les. Zde bylo celkem slyšeno 17 volajících samců a odchyceno, změřeno a okroužkováno 10 volajících samců.
Současně probíhal monitoring chřástalů polních na bavorské straně hranice, kde byli u Chamu slyšeni 3 volající samci a odchycen byl jeden volající samec, kterému byl nasazen satelitní vysílač. Dostal jméno Heinrich.
Novinkou v letošním monitoringu je metoda určování stáří podle ostrosti špičky loketních letek. Ostrý úhel by měl napovídat, že se jedná o mladého jedince, tupý pak naopak o staršího. Viz schéma. Také se sleduje zabarvení duhovky ptáků, světlou duhovku mají mladí ptáci, staří naopak pravděpodobně tmavou.

 Heinrich

          

Jeřáb Královský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI