Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Zhodnocení monitoringu chřástalů polních za rok 2017

V roce 2017 bylo mapováno a prováděny odchyty na stejné území CHKO Slavkovský les jako v předcházejících letech monitoringu.

Metodika:
Monitoring ve vybraném území CHKO Slavkovský les je prováděn systematicky od roku 2011. Před mapováním byla opět provedena drobná revize bodů, které se akusticky mohou překrývat a sledované plochy je možno objektivně monitorovat pouze z jednoho bodu. Navíc se snižuje chyba duplicitního sečtení volajících samců. Pro popis vegetace bylo k účelu mapování použito opět schematické zařazení do několika skupin: kulturní louka, vlhká louka-mokřad, květnatá louka, ruderál. Zaznamenávány byly také ostatní zajímavější druhy zjištěné při monitoringu. Popsaná byla vždy také příp. aktuální zemědělská činnost na lokalitě. Sčítací termín byl posunut o jeden týden později z důvodu dlouhodobé klimatické situace, kdy byla ve sčítacím termínu velmi nízká vegetace, která neumožňuje samcům obsazovat teritoria (tokaniště). Více zde.
A
A

Závěrečná zpráva ze západní části Šumavy zde.

Irbis horský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI