Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Afrika, ochrana antilopy Derbyho v Senegalu

Plzeňská zoologická a botanická zahrada se stala partnerem Občanského sdružení Derbianus CSAW na projektu Ochrana antilopy Derbyho v Senegalu. Prostřednicvím členských příspěvků přispívá na tento projekt. Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Její západní poddruh žije v přírodě pouze v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu v počtu menším než 200 kusů. V lidské péči žije jen několik desítek jedinců v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu. Záchranný program pro tuto kriticky ohroženou antilopu vede již od roku 2000 tým odborníků, nadšenců a studentů Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze. Program byl dosud financován z prostředků České rozvojové pomoci, z vědeckých grantů, podporován univerzitou a řadou dalších institucí i soukromých osob. Poslední velký projekt byl úspěšně uzavřen v roce 2009. V roce 2010 se podařilo udržet práce v Senegalu na odpovídající úrovni, ale cesta k záchraně živočišného druhu je během na dlouhou trať. Zvířata je třeba pravidelně sledovat, zajišťovat optimální složení chovných stád, stavět nové obory a věnovat se dalším činnostem, které jsou pro úspěšnou záchranu nezbytné. Občanské sdružení Derbianus CSAW při České zemědělské univerzitě v Praze se svým založením v roce 2010 stává hlavním nástrojem záchrany západního poddruhu antilopy Derbyho. Našim cílem je maximálně podpořit osvětu tohoto projektu pořádáním interaktivních akcí v areálu zahrady.

Záchranný program antilopy Derbyho


Antilopa Derbyho (Taurotragus derbianus) je největší antilopou na světě. Západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) je ale kriticky ohrožený. Méně než 200 jedinců žije ve volné přírodě pouze v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu. Proto v roce 2000 vznikl záchranný program pro antilopu Derbyho, který je koordinován spolkem Derbianus Conservation, z. s. Ten vznikl seskupením pedagogů a studentů z České zemědělské univerzity v Praze, ale i dalších odborníků a nadšenců, kterým není osud této antilopy lhostejný. Díky jejich aktivitám a úzké česko-senegalské spolupráci nyní žije téměř 100 jedinců antilopy Derbyho také v lidské péči v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu.

 

Historie projektu
V roce 2000 bylo z Národního parku Niokolo Koba v Senegalu, tedy z poslední žijící populace západního poddruhu antilopy Derbyho, odchyceno 6 zvířat, která se stala základem záchranného programu. V oplocené rezervaci Bandia se jim od roku 2002 pravidelně rodí mláďata a v roce 2006 vznikla druhá populace v rezervaci Fathala. Tým vědců a odborníků z České zemědělské univerzity v Praze se již od počátku podílí na řízení záchranného programu, zajišťuje identifikace nově narozených mláďat, organizuje a realizuje náročné transporty vybraných zvířat do nových chovných stád, sleduje genetické a demografické parametry populace a vede plemennou knihu. Všechny tyto aktivity byly do roku 2009 financovány zejména z prostředků České rozvojové spolupráce a z vědeckých grantů. V roce 2010 členové týmu pracující na záchranném programu založili sdružení Derbianus CSAW (dnes Derbianus Conservation, z. s.), aby mohli pokračovat v aktivitách i z prostředků fyzických a právnických osob.

Pilíře záchranného programu
Záchranný program antilopy Derbyho stojí na třech základních pilířích. Prvním z nich je řízení chovu. Jádro záchranného programu totiž tvoří populace v lidské péči, v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu, která byla ale vytvořena pouze ze šesti zakládajících jedinců (1 samec a 5 samic). Vzhledem k vysoké příbuznosti mezi zvířaty je třeba velmi pečlivě vybírat jedince do chovu, sestavovat stáda z vhodných samců a samic a přesně sledovat vzájemné příbuzenské vztahy mezi zvířaty. Součástí naší práce jsou tedy každoroční identifikace nově narozených mláďat, sestavování plemenné knihy, organizace a realizace převozů chovných jedinců. Nedílnou součástí práce českého týmu a dalším pilířem je výzkum. Ten související především s ekologií a chováním antilop. Kontinuitu záchranného programu zajišťuje třetí pilíř, kterým je vzdělávání. Vzdělávací aktivity se nesoustředí pouze na místní senegalské obyvatele, ale cílí i na českou veřejnost.

Úspěchy projektu
V současné době se ve dvou senegalských rezervacích nachází v rámci záchranného programu více jak 90 antilop Derbyho. V roce 2015 podepsala ministerstva životního prostředí České republiky a Senegalu memorandum o spolupráci v ochraně životního prostředí Senegalu zaměřené právě na kriticky ohrožený západní poddruh antilopy Derbyho a ČZU v Praze spolu se spolkem Derbianus Conservation byla Ministerstvem životního prostředí ČR oficiálně pověřena realizací tohoto memoranda. V témže roce se spolek Derbianus Conservation stal členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Tyto úspěchy českého týmu však nesmí zastínit osud antilop, jejichž budoucnost je vzhledem k nízkým počtům zvířat stále nejistá a je tedy nezbytné usilovně pracovat na jejich ochraně.

Zajímavosti o antilopě Derbyho
Antilopa Derbyho (Taurotragus derbianus) je společně s příbuznou antilopou losí (Taurotragus oryx) největší antilopou na světě. Samci i samice mají dlouhé, mohutné, spirálovitě stočené rohy, které mohou dosahovat přes metr délky. Jednotlivá zvířata lze rozlišit podle charakteristického pruhování na bocích, pruhů může být 11 až 17 a po celý život zvířete se jejich uspořádání nemění. Mohutný kontrastně černobílý lalok začíná hned pod bradou, uši jsou okrouhlé. Samci jsou větší než samice, ale i přes svou velikost působí ladným elegantním dojmem.
Antilopa Derbyho má dva poddruhy, které se liší mimo jiné oblastí rozšíření a stupněm ohrožení. Východní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus gigas, Heuglin, 1863) byl původně rozšířen od Nigérie, přes Kamerun, Čad, Středoafrickou Republiku a Demokratickou Republiku Kongo (Zair) až do Súdánu a Ugandy. V současné době je přibližně 14 000 jedinců rozšířeno v Kamerunu, Středoafrické Republice a Súdánu. IUCN zařazen mezi málo ohrožené druhy. Tyto počty se ale zdají být ale podle nejnovějších informací značně nadhodnocené.
Západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus, Gray, 1847) byl ještě na začátku minulého století rozšířen v Senegalu, Gambii, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Togu a Ghaně. V roce 1990 byl počet jedinců západního poddruhu této antilopy odhadován na 1000 ks. Podle současných odhadů zbývá nyní posledních 100-200 volně žijících jedinců pouze právě v parku Niokolo Koba v Senegalu. Nejvíce se na úbytku antilop Derbyho podepsalo pytláctví, pastva dobytka a další lidské aktivity.
Východní poddruh je chován v několika málo zoologických zahradách (např. v JAR a USA), západní poddruh ale v žádné zoo nenajdete.

   

Zapojte se!
I vy se můžete zapojit do záchrany antilopy Derbyho. Dále můžete přispět nákupem suvenýrů s motivem antilopy Derbyho buď v rámci Dne s antilopou nebo přes e-shop spolku. Také můžete poskytnout finanční dar spolku Derbianus Conservation nebo se i stát jeho členem. Ať už vás zaujal osud antilopy Derbyho nebo skutečnost, že se na její záchraně podílí Česká republika jako jediný zahraniční partner, máte možnost se k nám přidat a usilovat o přežití tohoto unikátního tvora společně s námi. Navštivte naše webové stránky www.derbianus.cz a dozvíte se víc.

Kontakty:
Ing. Karolína Brandlová, PhD.
email: info@derbianus.cz
Derbianus Conservation, z. s.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol
www.derbianus.cz

 

Ryba

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI