Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Proč právě Filipíny

 

 
Proč právě Filipíny?
 
Všechny důležité mezinárodní ochranářské instituce dnes rozpoznávají Filipíny jako jednu ze zemí se světovou prioritou pro ochranářskou pozornost a činnost. A to ze dvou základních důvodů:
 
1) Obrovská biologická důležitost souostroví, které spojuje dva hlavní biogeografické regiony, které jsou dále rozděleny do několika dalších rozdílných faunistických podregionů, což se projevuje vysokou biodiverzitou druhů a mimořádně vysokým stupněm endemismu.
 
2) Vysoký stupeň odlesnění a ostatní degradující faktory, a s tím spojenaneadekvátnost sítě chráněných území a ostatních mechanismů, které by jinak měly chránit životní prostředí.
lesy Negrosu
  
Fauna a flóra souostroví Filipín, rozlehlá síť více než 7100 ostrovů, je mimořádně bohatá a výjimečně ojedinělá, obzvláště vezmeme-li v potaz poměrně malou rozlohu pevniny (pouhých cca. 300,780 km²), můžeme říci, že Filipíny jsou druhou nejmenší zemí s tzv. ‘megabiodiversitou’.
Je to též jediná země na světě, která je kompletně pokryta takzvanými ‘Endemic Bird Areas’(oblasti s výskytem endemických druhů ptáků) a je to jedna ze tří zemí – společně s Madagaskarem a Malajsií – které jsou ve své úplnosti označovány zároveň jako ‘Threatened Hotspot’ (oblast s vysokou mírou druhové diverzity ohrožených druhů) a země s ‘megabiodiversitou”.
Za posledních deset let bylo na Filipínách nově objeveno 68 druhů savců, a toto číslo každoročně narůstá o cca 7 druhů.  Většina těchto savců však není větší než lidská dlaň, žijí většinou skrytým nočním životem v korunách pralesa a jejich domovem je často pouze okolí jediného či několika vulkánu na určité části daného ostrova. To znamená, že jsou zde stále ještě místa neprobádaná. Podle nových výzkumů profesora Lawrence Heaneyeho, který na Filipínách pracuje již více než 3 desetiletí, je současný hrubý odhad konečného počtu savců na Filipínách okolo 270 druhů, z čehož kolem 80% jsou druhy endemické.
 
Vysoký stupeň druhové diversity a endemismu je stejně patrný i mezi ostatními zástupci flory a fauny:
 
Suchozemští savci – 270 druhů, z nich 80 % je endemických
Ptáci – více než 600 druhů, z nich 198 druhů a 737 poddruhů je endemických
Plazi – 227 druhů, z nich 165 druhů (73%) je endemických
Obojživelníci – 66 druhů, z nich 46 druhů (73%) je endemických
Motýli – 900 druhů, z nich více než 350 je endemických
Vyšší rostliny – 10 – 12000 druhů, z nich kolem 50% je endemických
 
* Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus je organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. V úvahu se bere pouze přirozený výskyt.
 
 
Každopádně, z pohledu endemismu druhů a stupně ohrožení, Filipíny dalece přesahují jak Malaysii tak i Madagaskar.
 
Bohužel, Filipíny patří též k zemím s nejrychlejším nárůstem lidské populace v Jihovýchodní Asii, a patří též k zemím s největší hustotou obyvatel v tomto regionu. Země má též velmi slabý systém chráněných území a jeden z nejhorších záznamů o odlesnění v tomto regionu. Podle záznamu světové banky, přibližně 90 % nížinného deštného lesa bylo ztraceno během posledních 30-ti let, a pouze kolem 5-ti % z celkové rozlohy pevniny ostrovů Filipín obsahuje přirozený lesní porost.
 
Již nyní ostrovy Filipín stojí před totální ekologickou krizí, a pravděpodobně největší vlna vymírání v současném světě se zdá naprosto nevyhnutelnou, pokud urgentní akce na adresu této zoufalé situace nebude okamžitě provedena.
 

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI