Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Konference nejen pro učitele

Konference nejen pro učitele


Tato akce se začíná také stávat tradicí. Pracovníci propagačního a vzdělávacího oddělení informují vždy začátkem roku učitele nejen plzeňských škol a zájmových skupin o aktuálních kampaních a náplni pro nadešlý rok v oblasti ochrany přírody a osvěty. Toto setkání je také výzvou ke spoluúčasti na vzájemné činnosti.

Vážené dámy, vážení pánové,
ředitelé škol a školských zařízení, koordinátoři environmentální výchovy, vyučující přírodovědně zaměřených předmětů, milovníci přírody, příznivci Zoologické a botanické zahrady města Plzně, další zájemci, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou environmentální konferenci Zoologické a botanické zahrady města Plzně.


Smyslem konference a jejím hlavním programovým bodem je společně s Vámi se zamyslet nad formami a účinností výukových programů a kampaní v oblasti ochrany přírody, výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatelstva. Otázka zní:
Jak pomoci ohrožené přírodě přímo v místě ohrožení?

Termín konference: 21. únor 2013
Místo konání:
Přednáškový sál Environmentálního centra Lüftnerka
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
Časový rozvrh konference:
Prezence: 8,50 - 9,00 hod.
Konferenční blok: 9,00 - 12,00 hod.
Exkurze dle zájmu: 13,00 - 14 hod.


Program konference
8,50 - 9,00 hod.
Prezence účastníků
9,00 - 9,10
Zahájení konference, její cíle, Mgr. Martin Vobruba
9,10 - 9,45
Podpora a aktivní účast na osvětových kampaních, jejich důsledky a konkrétní pomoc, Jiřina Pešová
9,45 – 9,50
přestávka
9,50 – 10,05
Krátká exkurze do Indie, NP Kaziranga a život nosorožců indických, Ing. Jiří Trávníček
10,05 – 10,10
přestávka
10,10 – 11,00
Terénní činnost v Balikpapanském zálivu, Indonésie, Stanislav Lhota, M.Sc., Ph.D.
11,00 – 11,15
Přestávka na občerstvení
11,15 – 11,30
Smysl ZOO a Ohroženi vyhubením prostřednictvím výukových programů ZOO a BZ města Plzně, Bc. Renata Vídršperková
11,30 – 11,35
Přestávka
11,35 – 12,00
Diskuze
13,00 –14,00
Exkurze do nových expozic ZOO a BZ města Plzně, Mgr. Martin Vobruba, Jiřina Pešová, Jaroslav Vogeltanz

  

Jeřáb Královský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI