Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - OCHRANA PŘÍRODY - VLASTNÍ PROJEKTY - VENKU ZA HRANICEMI - FILIPÍNY, NEGROS, PANAY - ZÁCHRANNÉ CENTRUM TALARAK, OSTROV NEGROS, FILIPÍNY

Záchranné centrum Talarak, ostrov Negros, Filipíny

Záchranné centrum Talarak (TFI)

Záchranné centrum vzniklo v létě 2008. Nachází se na ploše o rozloze 1.5 ha, poblíž města Kabankalan na ostrově Negros, který je z hlediska ochrany přírody jedním z velmi ohrožených ostrovů. Ostrov byl v průběhu jednoho století téměř odlesněn, přesto se zde nachází velmi bohatá druhová rozmanitost, včetně velmi vzácných endemických druhů.  Zařízení v centru jsou velmi jednoduchá a především funkční. Nachází se zde jednoduché chovné voliéry, rozletová a rehabilitační vypouštěcí voliéra, výběhy, přípravna krmiva, karantény a jednoduchá ošetřovna. V současné době je zde chováno cca 65 druhů živočichů (z nich je dvacet dva endemitů, dalších patnáct druhů je na různém stupni ohrožení). O provoz se stará pět ošetřovatelů. 

Zvířata se do centra dostávají většinou jejich zabavením na černém trhu nebo výměnou s místními chovateli za pro ně atraktivní druhy. V poslední době, jak se šíří povědomí o ochraně přírody, dostalo centrum některé jedince také darem. Někteří ze zachráněných ptáků patří mezi naprosté unikáty a jsou velmi málo známé i mezi chovateli a ornitology. Zkušenosti s chovem těchto druhů jsou proto v mnoha směrech unikátními poznatky, které pomáhají odhalit některá "tajemství" biologie a etologie druhu v přírodě. Projekt záchranného centra je významný tím, že jej sponzorují jak domácí sponzoři, tak také zahraniční instituce (Faunus o.s. Liberec, CONSUL, ZOO Liberec, ZOO a BZ města Plzně, ZOO Praha, Filipínské velvyslanectví v Praze a další…). Na druhou stranu je z tohoto důvodu rovněž velmi zranitelný. Centrum navázalo spolupráci se spřátelenými Záchrannými centry, také na okolních ostrovech (NFEFI-BCC v Bacolod City, Centrop na ostrově Negros, Mari-it na ostrově Panay, Cikananga Wildlife Center na ostrově Jáva …).

Vlajkovým druhem v centru je kriticky ohrožený druh zoborožce, zoborožec Waldenův (Aceros waldeni). Domorodci jej nazývají Talarak. Odtud pochází název stanice. Zoborožec Waldenův je také na seznamu projektů kampaně EAZA-IUCN/SSC 2012/2013 pro ohrožené druhy JV Asie. Jedním z cílů projektu EAZA je vytvořit několik nových místních chráněných území na zbytcích původních biotopů a umožnit další rozvoj místních chovných programů pro zoborožce Waldenovy i další druhy.

Zoborožec Waldenův je v současné době chován pouze ve 3 stanicích na Filipínách. Na ostrově Panay ve stanici Mari-it, kde se poprvé (díky Pavlu Hospodářskému) na světě rozmnožil, na ostrově Negros v centru Talarak a ve stanici NFEFI ve městě Bakolod. V těchto třech stanicích je chováno celkem 32 jedinců. Podle skeptických odhadů činí v současné době světová populace těchto kriticky ohrožených ptáků méně než 160 jedinců, takže z hlediska přežití druhu je jejich odchov v zajetí „životně“ důležitý.

Snem každého ochránce přírody je posílení mizející populace, proto je snahou Záchranného centra Talarak připravit některé druhy (např. zoborožce rýhozobé), odchované v centru, k možné reintrodukci.

Přestože záchranné centrum Talarak funguje teprve od roku 2008, již koncem roku 2011 zde rozmnožili ohrožené sambary skvrnité (Rusa alfredi). Ti jsou stejně jako prasata visajanská (Sus cebifrons) zařazeni do Mezinárodních plemenných knih vedených EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií). Do záchranných programů jsou již také zařazeni zoborožci Waldenovi (Aceros waldeni), zoborožci rýhozobí (Penelopides panini) a holubi negroští (Gallikolumba keayi), a o zapojení do záchranného programu pro výra filipínského (Bubo philippensis philippensis) se nyní jedná. U sambarů skvrnitých a zoborožců rýhozobých jde již o F2 generaci, přičemž v případě zoborožců rýhozobých se dokonce jedná o první generaci F2 na Filipínách.

Nadace Talarak (Talarak Foundation Inc.)

Nadace Talarak byla založena 14. prosince 2010, č.j. CN 201032445. Sídlo společnosti: 12th Lacson Street, Bacolod City, Negros Occidental.

Nadace v současné době spravuje a financuje Záchranné centrum Talarak.

 

Záchranné centrum pro ohrožené živočichy Talarak a Nadace Talarak zatím realizuje svoji činnost na pozemcích a v zařízeních soukromé společnosti Feather Park Inc. (EPI).  Chovaná zvířata jsou v převážné většině endemické druhy v různém stupni ohrožení, a z právního hlediska majetkem státu.  Některá jsou již zařazena do plemenných knih. TFI o ně pečuje na základě vydaných povolení ministerstva (DENR).

Ve stejných prostorách svoji činnost rovněž realizuje soukromá společnost Feather Park Inc., která chová a prodává chovatelsky atraktivní druhy ptáků. Feather Park Inc. také částečně dotuje provoz záchranného centra.

 

Zakládající členové Nadace Talarak

Anthony O. Ramos, Talisay City

Juan Javier J. Garcia, Bacolod City

Jose Ricardo J. Garcia, Bacolod City

Julian Edgardo J. Garcia, Bacolod City

Augusto D. Sison, Talisay City

Fernando L. Gutierez, Kabankalan City

Pavel Hospodářský, Bacolod City

Talarak na fotografiích

Vítejte u nás...

Vítejte v Záchranném centru Talarak

Pojďte, provedeme Vás, ... ale tiše a opatrně, někteří ptáci hnízdí ...

Pojďte, provedu Vás...

Některé banánovníky už plodí

Vysázené ovocné stromy poskytují blahodárný stín a jednou i zaplodí ...

Pavel

Šéf centra Pavel Hospodářský (bývalý ošetřovatel plzeňské ZOO a BZ, pražské ZOO a nyní vědecký a terénní zoolog ZOO Liberec) u výběhu sambarů skvrnitých (Rusa alfredi).Přípravna krmiv

Naše přípravna krmiv.

Příprava pro možnou reintrodukci odchovaných ptáků

Naše karanténa

Pavel Hospodářský představuje karanténu.

tréning zoborožců rýhozobých

Zoborožci rýhozobí (Penelopides panini) jsou připravováni na možnou reintrodukci. Přes den létají volně v centru. Jakmile ošetřovatelé zazvoní zvonečkem, přiletí a na potravu se vracejí na noc do voliéry.

Ptáci se vracejí na hlas zvonečku a misku s krmením zpět do voliéryVeterinární činnost

Občas je nutný vetrinární zákrok ... odčervování.

OdčervováníHlídač

Hlídání je zajištěno.

Výběhy jsou postaveny jednoduše

Výběhy pro jeleny sambary skvrnité jsou stavěny jednoduše.

Jednoduché, ale funkčnímlsní jeleni

Chov sambarů skvrnitých se v centru daří... ve volné přírodě na Negrosu populace čítá asi 300 jedinců, jedná se o ohrožený druh.

Líheň ze staré skříně

Tohle je naše líheň.

Kontrola stavu ptactva ve velké rozletové voliéře

Kontrola stavu ptactva ve velké voliéře.

Kriticky ohrožené prase visajanské

Kriticky ohrožený druh, prase visajanské (Sus cebifrons). V přírodě již téměř nemá šanci přežívat. Doplácí na ztrátu přirozeného prostředí, nadměrný lov, ale také křížení s jinými druhy prasat.

Chováme si krmný hmyz

Krmní švábi. Hmyz si sami chováme, šetří to naše náklady na krmení.

Odchovna hmyzu

Insektárium na krmný hmyz.

Odchovničky a umělá líheň

Odchovničky a líhně.

Původně třninové pole, nyní ovocný sadplodící banánovníky

První úroda...

Pavel s miláčky

I sambaři banány milují.

se sambaryJak hnizdí zoborožci rýhozobí

Tak hnízdí zoborožci rýhozobí (Penelopides panini).

všichni jsou kroužkováni odečitatelnými kropužky

Holub kovový (Ducula aenea palawanensis)

klenoty

Dvacedidenní mláďata holuba negroského (Gallicolumba keayi).

Holub negroský na hnízdě

Holub negroský (Gallicolumba keayi) na hnízdě.

chovné voliéry

Chovné voliérky.

hnízdící výr filipínský

Hnízdící výr filipínský (Bufo philippennsis philippensis).

kachny filipínské

Kachna filipínská (Anas luzonica)

Papoušci rudozobí

Mada modrotemenný (Tanygnathus lucionensis)

Zoborožec rýhozobý

Zoborožcům rýhozobým to na svobodě sluší ...

Kakadu filipínští

Kakadu filipínský (Cacatua haematuropygia)

Prase visajanské

Selátka prasat visajanských.

Odčervování jelenů

Odčervování sambarů skvrnitých.

Environmentální výchova

Pavel Hospodářský přednáší také na školách a šíří tolik potřebné povědomí o tamní přírodě ...

s mláďaty

Samice Jiřina prasete visajanského s mláďaty...

přístřeček pro sambary

Přístřešek pro sambary skvrnité.

malinká Tala

Samice sambara skvrnitého s malou samičkou. Návštěvníci plzeňské ZOO a BZ ji pokřtili jménem TALA.

evidence

Pavel pečlivě vede evidenci zvířat ... kroužkuje ptáky evropskými kroužky.

Talarak

Vlajkový druh centra, kriticky ohrožený druh, zoborožec Waldenův (Aceros waldeni). Pavel Hospodářský se zasloužil o světový prvoodchov těchto zoborožců, nikoliv však zde, ale ve stanici Mari-it na ostrově Panay.

výběh pro prasata visajanská

Výběh prasat musí být olemován betonovými panely ...

nástupce a pokračovatel

Důležité je si vychovat pokračovatele, malý Karlík Hospodářský se samečkem Georgem ...

Pokyny pro ošetřovatele

Pokyny pro ošetřovatele.

Potřeby chovatele

Pomůcky chovatele ...

Závadná voda v centru musí být filtrována

Závadná voda v centru musí být filtrována.

Krátká videa: 

 Wat do you think of this videos
 
http://www.youtube.com/watch?v=KTyIa8m42v0
 
http://www.youtube.com/watch?v=cZCr1_JHapE
 

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI