Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Zakladatel Záchranného centra Talarak v Plzni

Již začátkem září by měl Pavel Hospodářský přijet do Čech. Bude to poprvé od roku 2004, kdy na Filipínách začal působil nejprve jako dobrovolník. Dnes je již jako uznávaným odborníkem, který má za sebou čtyři světové prvoodchovy. Působí v záchranném centru pro ohrožené živočichy Talarak na filipínském ostrově Negros, které sám pomáhal založit.
Program jeho pobytu v Česku se ještě upřesňuje, ale nebude v něm chybět setkání se sponzory, členy Faunusu, o.s., se žáky plzeňských škol, kteří se aktivně účastní veřejné sbírky Talarak, přáteli a v neposlední řadě i kolegy z českých zoologických zahrad.
Pavel Hospodářský se jako zástupce Zoo Liberec rovněž zúčastní mezinárodní konference EAZA v Edinburghu.
Zdroj: Faunus o.s.

...podařilo se to...

Doma po devíti letech
Na přelomu září a října přiletěl do své vlasti po devíti letech působení na Filipínách Pavel Hospodářský, bývalý ošetřovatel plzeňské a pražské zoo, současný vědecký in-situ pracovník Zoo Liberec. Setkání s ním bylo pro všechny, kteří podporují v rámci aktivit občanského sdružení Faunus, k němuž se připojila i plzeňské zoologická a botanická zahrada, velkým zážitkem. Program jeho pobytu v Česku byl velmi, velmi pestrý. Svou činnost nejen na ostrově Negros představil prostřednictvím řady zajímavých přednášek na různých místech ČR, včetně plzeňské zoo a natáčení v ČR Plzeň. Účastnil se a svou činnost prezentoval také na mezinárodní konferenci EAZA v Edinburghu.
Plzeňská zoo a bz u této příležitosti organizovala společné setkání zaměstnanců, pracovníků in.situ, osvětových pracovníků, podporovatelů projektu, sponzorů a dárců v enviromnentálním centru na statku Lüftnerka 4.října.
Trošku nám do tohoto setkání zasáhl snad osud? Poněvadž co čert nechtěl, Pavel Hospodářský zaspal a dorazil na setkání poslední … Inu, i takové dny jsou! Začali jsme sami a po krátkém zhodnocení společné činnosti přišla přednáška Ing. Tomáše Peše, příznačně nazvaná, „Nikdy není pozdě“ o filipínských druzích zvířat chovaných v chovech zoologických zahrad (ex situ). Poté konečně došlo na hlavního aktéra. Pavel nám představil velmi zeširoka svou činnost i výhledy do budoucna. Následovala velmi zajímavá přednáška RNDr. Jiřího Hostýnka o problémech globálních změn klimatu. Závěr patřil našim spřáteleným školám a poděkování patří především paní učitelce Marii Kilbergerové a Andrejce Tláskalové, které si připravily prezentace o zpětné vazbě... Proč nám pomáhají a co jim to přináší. Následovala prohlídka zázemních chovů filipínských druhů zvířat s výkladem kurátora Ing. Tomáš Peše. Žáci ZŠ Zbiroh si také připravili pro Pavla Hospodářského dáreček, který jsme mu předali až v podvečer, poněvadž díky nedorozumění si dárek nemohl převzít sám. Velice ho to mrzelo. Jako omluvu nechává na propagaci zoo a bz pro děti trička a sladkosti, které dovezl z Filipín.

                     

Leguán

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI