Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - ROSTLINY - BOTANICKÉ EXPOZICE - NEARKTICKÁ OBLAST - LESY A PRÉRIE SEVERNÍ AMERIKY

Lesy a prérie Severní Ameriky

prérie Severní Amerikykrásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata)Expozice rostlin Severní Ameriky vznikala u nás postupně. Na podzim roku 2006 byla otevřena v blízkosti výběhu rysů expozice lesů západu a východu Severní Ameriky a rostlin vysokostébelných prérií. Na ní pak navázala v roce 2008 expozice Sonorské pouště.

Prérie se v Severní Americe nacházejí v jejím středu ve srážkovém stínu Skalistých hor. Kromě rovinného reliéfu je základním znakem mírně vlhké klima s dlouhým horkým létem a suchou mrazivou zimou. Tamní černozemě jsou nejkvalitnějšími půdami na kontinentu a jsou rozorány a přeměněny v pole. Z původních travnatých porostů zůstalo jen několik ostrůvků rezervací uprostřed kukuřičných polí. V létě prérie v suchém počasí rychle vysychají a jsou zachvacovány požáry. Podle množství dostupné vody a bohatosti půd na živiny vznikly různé typy.  Vysokostébelné prérie jsou bohaté na vysoké trávy a byliny, ve kterých se i jezdec na koni schová. Také v naší prérii převládají zástupci výše jmenovaných skupin rostlin. Z trav to jsou vousatka (Andropogon gerardii) a proso (Panicum virgatum), z bylin pak dominují převážně na podzim kvetoucí krásnoočka (Coreopsis verticillata), astry (Aster ericoides, A. lateriflorus), třezalky (Hypericum kalmianum) a různé druhy a kultivary třapatek (Echinacea purpurea, Rudbeckia fulgida, R. maxima).
S těmito druhy rostlin se setkáte také u expozice Sonory podél plotu se sídlištěm Vinice, kde převažují zahradní kultivary výše uvedených druhů.

krvavěnka (Sanguinaria canadensis)arisema trojlistá (Arisaema triphyllum)Lesy Severní Ameriky jsou ve srovnání s Evropou a severní Asií velmi bohaté na rostlinné a živočišné druhy. Je to dáno geomorfologií krajiny. Pohoří v Severní Americe se totiž táhnou od severu k jihu, a to usnadnilo zpětnou migraci druhů po ústupu zalednění.
Jehličnaté lesy na severozápadě při pobřeží Tichého oceánu mají díky oceánskému klimatu s nízkými teplotními výkyvy a maximem srážek ideální životní podmínky. Průměrná výšky stromů díky tomu dosahuje až 50 m, jednotlivé stromy dorůstají i přes 100 m. Typickými stromy tohoto území jsou jedny z největších organismů na světě, obrovské sekvoje a sekvojovce, ale také smrky sitky, douglasky tisolisté a zeravy obrovské.
Na východě převažují listnaté a smíšené lesy. Zdejší zimy jsou mírné a pouze od prosince do února klesají teploty pod 0°C. Základem těchto lesů jsou javory a buky. Mezi nimi se podle místních klimatických podmínek vyskytují i jehličnany, a to hlavně vejmutovka, zerav západní a tsuga. Podrost těchto světlých lesů je neobyčejně bohatý - křovinné patro tvoří svídy, jalovce a líska, bylinné patro se vyznačuje množstvím kapradin a jarních efemérů.

trojatec (Trillium luteum)samorostlík červený (Actaea-rubra)Naše expozice lesů východu je v blízkosti výběhu goralů a rostou zde např.  javory (Acer pensylvanicum, A. circinatum), břízy (Betula papyrifera, B. nigra), dříny (Cornus stolonifera, C. canadensis), fothergila Gardenova (Fothergilla gardenii), klokoč (Staphylea trifoliata), halézie (Halesia tetraptera), kaliny (Viburnum acerifolium, V. cassinoides), tsugy (Tsuga canadensis, T.heterophylla). Podrost tvoří různé druhy kapradin – netík (Adianthum pedatum), kapradina (Polystichum acrostichoides), podezřeň (Osmunda cinnamomea), dále ostřice (Carex grayi, C.muskingumensis), srdcovky (Dicentra eximia, D. formosa), brusnice (Vaccinium parviflorum) a celá řada jarních rostlin pstroček (Maianthemum dilatatum), krvavěnka (Sanguinaria canadensis) a trojatce (Trillium cernuum, T. erectum, T.flexipes).

Expozice lesů západu je v okolí výběhu urzonů kanadských a poblíž Sonory. Jsou zde k vidění jedle (Abies grandis, A. procera, A.balsamea), borovice (Pinus ponderosa, P. contorta, P.banksiana), smrky (Picea sitchensis, P.breweriana, P.mariana) a nechybí ani torreya tisolistá (Torryea taxifolia), sekvoj vždyzelená (Sequoia sempervirens) a sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum).

Rys

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI