Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Balkán

pupkovec jarní (Omphalodes verna)kalina obecná (Viburnum opulus)Na Balkánském poloostrově, podobně jako v části Kavkazu, přežila dnešní květena z dob třetihor. Balkánské hory měly jen lokální zalednění, takže zde zůstala květena i zvířena prakticky nedotčena. To se projevuje bohatým zastoupením třetihorních reliktů. Ve vnitrozemí a na severu převládají listnaté lesy. V podhorském stupni převažují bukové lesy, v horském stupni jsou velmi zachovalé jedlo-bukové lesy s příměsí javorů, dubů a habrů. Na jedlobučiny navazují zachovalé porosty borových lesů s třetihorními relikty borovicí rumelskou (Pinus peuce) a borovicí Heldreichovou (P. heldreichii). Nad hranicí lesa pak roste už jen kosodřevina kleč (Pinus mugo).Z Bosny a Hercegoviny pochází další relikt a zároveň endemit smrk Pančičův (Picea omorika).

pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma)talovín zimní (Eranthis hyemalis)Naše expozice představuje biotop listnatých lesů s dubem cerem (Quercus cerris), dubem pýřitým (Q. pubescens), habrovcem habrolistým (Carpinus carpinifolia), javorem montpeliérským (Acer monspessulanum) s bylinným podrostem s cibulovinami (krokusy, ocúny, sněženky, talovíny), kakosty, hvězdnatcem (Hacquetia epipactis) a řadou dalších.
Balkánské bory zastupují výše zmíněné třetihorní borovice, smrky a zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens).

Irbis horský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI