Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

Kavkaz

čemeřice východní (Helleborus orientalis)Rostlinstvo Kavkazu je velmi bohaté a rozmanité. V celé oblasti se počet druhů odhaduje na 6000, z toho endemitů je 1600.
Listnatý les při hranici 1200–1400 m střídá jehličnatý les s jedlí kavkazskou (Abies nordmanniana) a smrkem východním (Picea orientalis). Ve všech lesích je bohatý podrost rododendronů, střemch, cesmín. Směrem k východu lesy řídnou, zůstává většinou jen borovice, ke které se přidává bříza. Ve výšce 1800–2300 m nad horní hranicí lesa se táhne stupeň křovin a subalpinských luk, kde rostou nejčastěji duby, horské javory, břízy, řešetláky, rododendrony a jalovce.
Keřové porosty zasahují místy až do výšky 3000 m. Na subalpinských loukách s vysokým travním porostem (80–90 cm) roste na 400 druhů rostlin. Pozoruhodné jsou mezi nimi ohromné bolševníky, sytě modré hořce, orlíčky, stračky a oměje, žluté koniklece, třezalky a pryskyřníky, fialové kakosty a čistce a mnoho dalších.
modřenec arménský (Muscari armeniacum)Alpinské patro leží ve výšce 2 500–3 000 m. Jeho porost je nižší (10–30 cm) a počet druhů klesá asi na 200. Do podsněžného stupně kromě mechů a lišejníků vystupují lomikámeny, zvonky, kontryhele apod.
huseník kavkazský (Arabis caucasica ´Little Treasure´Zajímavé společenství tvoří hyrkánský les, který se nachází v JV části Ázerbajdžánu v pohoří Tallish a v Íránu v pohoří Elburs ve výšce 200-1200 m. Lesy jsou na příkrých svazích skal sopečného původu z období starších třetihor. Klima hyrkánského lesa je mírně kontinentální. Dominantními druhy jsou dub kaštanolistý (Quercus castaneifolia) a parrotie perská (Parrotia persica). Z důvodu malého lokálního zalednění ve čtvrtohorách je v těchto lesích velké množství třetihorních reliktů, které ještě více zvyšují hodnotu tohoto unikátního biotopu.

Naše expozice znázorňuje výše jmenované biotopy Kavkazu.

Irbis horský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI