Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - ROSTLINY - BOTANICKÉ EXPOZICE - PALEARKTICKÁ OBLAST - VODNÍ A MOKŘADNÍ ROSTLINY

Vodní a mokřadní rostliny

vachta třílistá (Menyanthes-trifoliata)Expozice vznikla na jaře 2008 jako součást kampaně na záchranu obojživelníků. Prostředí je pro obojživelníky velice důležité, proto jsme se snažili jim vytvořit vhodné podmínky skladbou a druhovým zastoupením vodních a mokřadních rostlin. Ve třech malých zahradních jezírcích našly své útočiště volně žijící čolci a žáby; ve stojanech s pěti akvárii jsou všichni naši čolci, mloci, skokani, ropuchy a kuňky.

šmel okoličnatý (Butomus-umbellatus)Vodní rostliny (hydrofyty) rostou většinou ve stojatých nebo pomalu tekoucích vodách. Patří často mezi tzv. kosmopolitní druhy ( rostou na příslušných stanovištích po celém světě v různých podnebných oblastech). To jim umožňuje především velká stabilita vodních ekosystémů. Mají slabě vyvinutý kořenový systém, převládající vegetativní rozmnožování, vzdušné kanálky v pletivech a schopnost vytvářet velmi silná jednodruhová společenstva zarůstající hladinu. Vodní rostliny se svému prostředí přizpůsobily různým způsobem. Některé zůstávají trvale ponořené pod hladinou (stolístek klasnatý), jiné rozprostírají své listy na hladinu (leknín, rdest, okřehek). V našich jezírcích rostou např. řezan pilolistý (Stratiotes aloides), rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), plavín štítnatý (Nymphoides peltata), ďáblík bahenní (Calla palustris) a řada dalších.

kosatec sibiřský (Iris sibirica)upolín nejvyšší (Trollius altissimus)Mokřady se rozkládají v okolí pomalu tekoucích řek, potoků a rybníků - v místech, kde po větší část roku zůstává vysoká hladina spodní vody, která někdy až splývá s povrchem země. Jsou přirozeným a velmi stabilním ekosystémem, ve kterém se daří celé řadě živočichů. Vyhledávají je hlavně obojživelníci, plazi a vodní ptáci. Bohužel především člověk zasáhl nejcitelněji do těchto ekosystémů přeměnou krajiny melioracemi, vysoušením, těžbou rašeliny a regulacemi toků. V expozici jsou jak rostliny velmi běžné, tak i chráněné. Z ohrožených druhů jsou zastoupeny kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), zábělník bahenní (Comarum palustre), vrba plazivá (Salix repens). Doprovází je druhy rostoucí v okolí vodních toků jako např. blatouch bahenní (Caltha palustris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), ostřice (Carex vesicaria, C.nigra, C.panicea), řeřišnice hořká (Cardamine amara), rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta) aj.

Irbis horský

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI