Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ibis posvátný

Threskiornis aethiopicus

Sacred Ibis - Heiliger Ibis

Řád: Brodiví Čeleď:ibisovití

Obývá tropickou Afriku, Madagaskar a Írák. Dosahuje hmotnosti až 1,5 kg a rozpětí křídel až 124 cm.

více informací

jeřáb Antigonin

Grus antigone antigone

Sarus Crane - Indischer Saruskranich

Řád: Krátkokřídlí Čeleď:Jeřábovití

Jde o největšího létajícího ptáka světa! Žije v párech nebo malých skupinách.

více informací

jeřáb bělošíjí

Grus vipio

White-necked crane - Weissnacken Kranich

Řád: Krátkokřídlí Čeleď:Jeřábovití

Na jídelníčku má kromě semen a plodů i drobné živočichy. Jde o přelétavý druh. Jeho hnízdiště se rapidně zmenšují. Jde o druh s Evropským záchranným programem EEP. Od léta 2009 jsou v expozici Asijská zahrada.

více informací

jeřáb královský

Balearica regulorum gibbericeps

Grey Crowned Crane - Kronenkranich

Řád: Krátkokřídlí Čeleď:Jeřábovití

Jeřába královského lze snadno identifikovat podle jeho zlaté chocholky nebo korunky a schopnosti sedat a nocovat ve větvích stromů, kterou mají, ostatně jako jediní z jeřábů, díky vyvinutému dlouhému zadnímu prstu. Při hledání potravy dube jeřáb královský nohama, aby vyplašil kořist a chodí poblíž velkých savců a loví hmyz vyrušený jejich pohyby. Zajímavé je, že při pelichání vypadávají jeřábům najednou všechny letky, takže nějakou dobu nemohou létat. U velkých druhů se to však stává jen jednou za dva roky. Pověstný je elegantní zásnubní tanec jeřábů, kterým zakládají celoživotní partnerství.

více informací

jeřáb panenský

Anthropoides virgo

Demoiselle Crane - Jungferkranich

Řád: Krátkokřídlí Čeleď:Jeřábovití

Živí se semeny, v době hnízdění i hmyzem a drobnými obratlovci. Po 27-29 dnech se líhnou mláďata ze 2 vajec. Obývá stepi a travnaté biotopy. Z centrální Eurasie odlétá zimovat do Afriky a Indie.

více informací

jespák bojovný

Philomachus pugnax

Ruff - Kampfläufer

Řád: Dlouhokřídlí Čeleď:slukovití

Tažný pták velikosti kosa. Hnízdí na nížinných mokrých loukácha močálech. Pro samce ve svatebním šatu je typický pestrý vztyčitelný límec na krku a dvě chocholky na uších.

více informací

kachna divoká

Anas platyrhynchos

Mallard, Wild Duck - Stockente

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Jeden z mnoha divokých návštěvníků areálu zoo. Rozhodně nejčastější a nejpočetněšjí. Mezi další patří například ledňáček, straka, ale byl zde i americký norek.

více informací

kachna madagaskarská

Anas melleri

Meller's Duck - Madagaskar-Stockente

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Početnost tohoto ohroženého druhu nepřesahuje 5 000 jedinců. Byla introdukována na Mauritius. Její snůška může čítat až 13 vajec.

více informací

kachnička karolínská

Aix sponsa

American Wood Duck - Brauente

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Obývá lesní stojaté i tekoucí vody, hnízdí ve stromových dutinách nebo umělých budkách. Snášívá obykle kolem 10 vajec, ze kterých se líhnou mláďata po 30 dnech. Lov vedl ke snížení stavu, po zavedení ochrany jich je opět mno set tisíc.

více informací

kachnička mandarínská

Aix galericulata

Mandarin Duck - Mandarinente

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Oblíbený a často chovaný okrasný druh, který se dobře množí. Druhý druh tohoto rodu, kachnička karolínská (Aix sponsa), žije na druhé straně světa. Nápadný šat kačírků je v období říje ještě výraznější. Obývá východní Asii, zdržuje se na malých vodních plochách, s hustým pobřežním porostem. Hnízdí v dubnu, mláďata se líhnou po zhruba 30 dnech inkubace. Živí se semeny, vodními rostlinami a hmyzem.

více informací

kalous ušatý

Asio otus

Long-eared Owl - Eurasische Waldohreule

Řád: Sovy Čeleď:puštíkovití

Kalous je sova pozorovateli v přírodě asi nejdostupnější. Neskrývá se v dutinách jako jiné sovy, zdržuje se ve větvích stromů. Ke hnízdění využívá hnízda jiných ptáků, ve dne jej lze právě odtud často vyplašit. Je veliký asi jako holub, na štíhlém těle jsou nápadná jeho dlouhá péřová „ouška“ a oranžové oči. Pravidelně hnízdí ve všech plzeňských parcích, obsazené hnízdo je poznatelné podle bílého trusu a množství vývržků kolem. Mláďata v bílém prachovém šatě jsou často jako „opuštěná“ „zachraňována“, protože se z hnízda vzdalují dříve, než se naučí létat. Tyto tzv. „haluzníky“ ve skutečnosti staří ptáci ještě několik týdnů mimo hnízdo dokrmují.

více informací

káně rudoocasá

Buteo jamaicensis borealis

Red-tailed Hawk - Nordamerikanischer Rotschwanzbussard

Řád: Dravci Čeleď:krahujcovití

Obývá jak lesy, tak otevřenou krajinu Severní Ameriky, od středu USA po Kanadu. Hnízdí na stromech a skalách. Do hnízda z větviček a klacíků samice snáší 2-4 vajíčka, na kterých sedí 28-35 dní. Káně rudoocasá se živí především malými hlodavci, ptáky a plazy. Dokáže ale ulovit i bažanta nebo králíka. Dožívá se až 20 let.

více informací

kladivouš africký

Scopus umbretta

Hamerkop - Hammerkopf

Řád: Brodiví Čeleď:kladivoušovití

Pták známý dlouhé roky i pod názvem kladivouš takatra. Proslul svými obrovskými hnízdy, která mají až 2 m v průměru. Jméno kladivouš získal podle typického tvaru své hlavy.

více informací

kolpík africký

Platalea alba

African Spoonbill - Afrikanischer Löffler

Řád: Brodiví Čeleď:ibisovití

Pro kolpíky je v dospělosti typický nezaměnitelný lžicovitý zobák.

více informací

kondor havranovitý

Coragyps atratus

Black Vulture - Rabengeier

Řád: Dravci Čeleď:kondorovití

Jeden z nejmenších kondorů, samec je o něco větší než samice, váží 1,75 kg, rozpětí křídel 1,30 m. Potrava mršiny, zbytky, ovoce i exkrementy zvířat. Hnízdo na stromech a snáší 1-3 vejce, inkubace 35- 38 dní.

více informací

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI