Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

snovač zahradní

Ploceus cucullatus cucullatus

Spottedbacked weawer - Textorweber

Řád: Pěvci Čeleď:snovačovití

Snovači jsou malí až středně velcí zpěvní ptáci, kteří v 22 rodech obývají Eurasii a Afriku a byli zavlečeni i do Austrálie a Severní Ameriky. Typičtí jsou právě pro tzv. etiopskou zoogeografickou oblast, kde jich žije na 126 druhů. Potravu hledají na zemi, tvoří ji většinou semena, pupeny, plody, hmyz. Jsou velmi společenští, nedostatek stromů je nutí hnízdit ve velkých koloniích. Obvyklá velikost snovače činí kolem 15 cm. Jejich společným znakem je krátký silný zobák. Snovač zahradní se vyskytuje od Senegalu po Jihoafrickou republiku. Jeho hlavním životním prostředím je savana. Patří mezi větší snovače, dosahuje až 16 cm. Samci jsou nádherně žlutí s černou hlavou, zatímco nevýrazně hnědé samice připomínají našeho vrabce. Tento snovač se velice rád koupe. Staví si pěkná hnízda z jemných vláken, která věší na keře a stromy. Samička snáší 3-4 vajíčka a snůška se může až třikrát ročně opakovat. V zajetí se množí.

více informací

sova králičí

Speotyto cunicularia

Burrowing Owl - Kanincheneule

Řád: Sovy Čeleď:puštíkovití

Vzdáleně se podobá sýčkovi, má však dlouhé neopeřené nohy. Běhá dobře po zemi, přes den se skrývá v hlodavčích norách. Živí se hmyzem, hlodavci, ještěrkami a žábami. Hnízdo vystlané trávou mívá někdy až 3 m hluboko v zemi. Snáší do něj až 9 vajec. Pár žije celoročně spolu. Žije ve stepích od Britské Kolumbie a Iowy po Argentinu.

více informací

sova pálená

Tyto alba

Common Barn Owl - Mitteleuropäische Schleiereule

Řád: Sovy Čeleď:sovovití

Je bezesporu nejkrásnější u nás žijící sovou. Pro neustálé mizení a ničení jejího biotopu patří současně k sovám nevzácnějším. Poznáme ji snadno podle srdcovitého obličeje, který je lemován velmi jemným peřím. Jako každá sova výborně slyší a vidí dobře do dálky. Nedělá jí problémy velmi rychle měnit polohu hlavy - dokáže zaklonit hlavu o 180 stupňů a otočit až o 270. Přísně chráněná. Existuje u ní tzv. akineze - schopnost strnout při napadení nebo při uchopení člověkem.

více informací

sovice krahujová

Surnia ulula

Northern Hawk Owl - Eurasische Sperbereule

Řád: Sovy Čeleď:puštíkovití

Středně velká sova jehličnatých či smíšených lesů. Mívá 5-8, vzácně až 13 vajec. Loví malé ptáky a savce, její volání zní "kikiki".

více informací

sup bělohlavý

Gyps fulvus

Griffon vulture - Gänsegeier

Řád: Dravci Čeleď:krahujcovití

Supi jsou legendární pro svou schopnost najít potravu. Mají mimořádně dobrý zrak, jímž vyhledávají mrtvá zvířata z vysoké výšky. Jestliže jeden sup uvidí potravu a začne náhle klesat, ostatní se k němu rychle přidají. Absence dlouhých per na krku supa mu dovoluje dosahovat hluboko dovnitř těl zdechlin, aniž by se příliš znečistili. Sup bělohlavý je velmi často chován v zajetí, rozmnožuje se však jen výjimečně. Z

více informací

sup kapucín

Necrosyrtes monachus

Hooded Vulture - Kappengeier

Řád: Dravci Čeleď:krahujcovití

Sup kapucín – jedinci chovaní v plzeňské zoo jsou jednou z mála výjimek, byli totiž přivezeni přímo z volné přírody. Jako relativně choulostivý druh tráví zimní období v zimovišti, které mu bylo upraveno přímo v jeskyni v jeho voliéře.Supi patří se šakaly, marabu a hyenami k tzv. „zdravotní policii africké savany“. Je v Africe dosti četný, snadno se sžívá s člověkem, kdy likviduje odpadky na předměstích. Mezi supy nalezneme i specialistu na zvláštní potravu, sup mrchožravý umí rozbíjet pštrosí vejce kameny vrhanými zobákem. Tento druh byl dříve chován i v plzeňské zoo.

více informací

sýček obecný

Athene noctua

Little Owl - Steinkauz

Řád: Sovy Čeleď:puštíkovití

Obývá nížiny a pahorkatiny Evropy a severní Afriky. Mezi jeho oblíbená místa patří staré aleje, zahrady, kostely, hřbitovy a městská i vesnická sídla. Hnízdí v dutinách stromů, zdí, skal a také na věžích a půdách. Samice snáší na jaře 4-6 bílých vajec, na kterých sedí sama po celou dobu inkubace, tj. asi 28-29 dní. Samec jí přináší do hnízda potravu. O výchovu a krmení mláďat se pak starají oba rodiče. Mladí opouštějí hnízdo ve stáří asi 4 týdnů a rodiče je pak ještě dokrmují v okolí. Sýček loví především drobné savce, hlavně hraboše, méně pak drobné ptactvo, hmyz a měkkýše.

více informací

špaček laločnatý

Creatophora cinerea

Wattled starling - Lappenstar

Řád: Pěvci Čeleď:špačkovití

Obývají jihovýchodní Afriku, samci v hnízdním šatě mají holou žlutou a černou kůži na hlavě a dlouhý, černý lalok u zobáku. Mimo hnízdění mají hlavu opeřenou a bez laloků. Žijí v hejnech až po tisících, potravu shání na zemi, často v blízkosti velkých savců ( např. slonů). Svá hnízda staví v hustých keřích z větviček, hnízdí ve velkých koloniích.

více informací

tenkozobec opačný

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet - Säbelschnäbler

Řád: Dlouhokřídlí Čeleď:tenkozobcovití

Obývá mělké vody, loví drobné bezobratlé. Žije i ve střední Evropě. Hnízdí v malých koloniích.

více informací

toko rudozobý

Tockus erythrorhynchus

Red-billed Hornbill - Rotschnabeltoko

Řád: Srostloprstí Čeleď:zoborožcovití

Tito drobní zoboroci obývají savany nebo řídké lesy. Živí se zejména hmyzem všech velikostí a vývojových stádií. Hnízdí v dutinách.

více informací

tučňák Humboldtův

Spheniscus humboldti

Humboldt Penguin - Humboldtpinguin

Řád: Tučňáci Čeleď:tučňákovití

Tučňáci obývají v 17 druzích většinu kontinentů jižní polokoule, od pobřeží Antarktidy po jih Afriky, Austrálie, Ameriky a dokonce rovníkové souostroví Galapágy.Jsou téměř výhradně rybožraví, mezi jejich hlavní nepřátele patří tuleni.

více informací

turako bělolící

Tauraco leucotis

White-cheeked Turaco - Weissohr-Turako

Řád: Kukačky Čeleď:turakovití

U většiny z asi 23 známých druhů turaků obsahuje měkké peří barvivo turakoverdin, které zbarvuje peří do zelena a turacin, který krycí letky barví purpurově. Obě barviva obsahují měď, z purpurového peří jediného ptáka lze získat až 8 mg mědi. To se týká zejména pestých pralesních druhů. V Zoo Plzeň rovněž chovaný turako bělobřichý ze savan je bílošedý. Dospělým ptákům pomáhají někdy s hnízděním mladí nezapárovaní ptáci.

více informací

turako fialový

Musophaga violacea

Violet Turaco - Schildturako

Řád: Kukačky Čeleď:turakovití

Je známý i pod starším názvem banánovec. Podle některých názorů již netvoří turakové podřád v řádu kukačky, ale samostatný řád.

více informací

turako chocholatý

Tauraco persa buffoni

Green Turaco - Buffon-Grünhelmturako

Řád: Kukačky Čeleď:turakovití

Obývá lesy střední Afriky.

více informací

Tyran bentevi

Pitangus sulphuratus

Great Kiskadee - Ein Schwefeltyrann

Řád: Pěvci Čeleď:

více informací

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >

Rys

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI