Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

oplurus

Oplurus cuvieri cuvieri

Madagascar Spiny Tailed Iguana - Großer Madagaskar-Baumleguan

Řád: Ještěři Čeleď:leguánovití

Jedná se o leguánka. Obývá centrální a západní Madagaskar. Žije na stromech, obvykle v párech. Dorůstá 38 cm. Živí se hmyzem.

více informací

osinák africký

Atherurus africanus

Brush-tailed Porcupine - Quastenstachler

Řád: Hlodavci Čeleď:dikobrazovití

Osináci jsou drobnější příbuzní dikobrazů z Afriky a Asie.

více informací

papoušík šedohlavý

Agapornis cana cana

Grey-headed Parrot - Grauköpfchen

Řád: Papoušci Čeleď:Papouškovití

Obývá otevřené křovinné biotopy Madagaskaru, vyhýbá se lesům. Běžně žije v malých skupinkách do 20 jedinců. Základem jeho potravy jsou semena trav a bylin.

více informací

paredura ozdobná

Paroedura pictus

Madagascar Ground Gecko - Madagaskar-Großkopfgecko

Řád: Ještěři Čeleď:gekonovití

Noční madagaskarský gekon. Je hmyzožravý, dorůstá 14-18 cm.

více informací

pelikán bílý

Pelecanus onocrotalus

White pelican - Rosa Pelikan

Řád: Veslonozí Čeleď:pelikánovití

Pelikánům umožňuje lov kořisti pod vodou řada tělesných adaptací. Pelikáni bílí loví v rojnici, která natlačí ryby na mělčinu a tam je ptáci svým keserovitým zobákem vysbírají. Velký hrdelní vak také používají k nabírání dešťové vody pro pití a ke zbavování se přebytečného tepla v horkém počasí. Americký příbuzný pelikána bílého loví ryby způsobem zcela odlišným - vyletí vysoko do vzduchu a hlavou dolů vletí jako kámen do vody, odkud vyloví rybu.

více informací

pelikán rudohřbetý

Pelecanus rufescens

Pink-backed Pelican - Rötelpelikan

Řád: Veslonozí Čeleď:pelikánovití

Na rozdíl od pelikána bílého má žluté nohy. Pochází z Afriky. Obývá území od Kapska po Gambii a Etiopii. Živí se převážně rybami. Dává přednost otevřeným lagunám a deltám řek s hustým rákosovým porostem, někdy se objevuje i na pobřeží. Hnízda si staví na stromech, ve velkých koloniích.

více informací

pes ušatý

Otocyon megalotis

Bat-eared Fox - Löffelhund

Řád: Šelmy Čeleď:psovití

Suché otevřené savany jsou domovem těchto v párech žijících psů. Živí se hlavně termity a jiným hmyzem a drobnými hlodavci, občas i ovocem. Mimo vačnatce mají psi ušatí největší počet (46-50) zubů. Tyto ostré jemné zuby jim umožňují živit se tvrdými brouky.

více informací

pižmovka hřebenatá

Sarkidiornis melanotos

Knob-billed Duck -

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Obývá jižní Asii, subsaharskou Afriku a Jižní Ameriku. Obývá hlavně sladkovodní bažiny a jezera v tropech. Jsou částečně stěhovavé, cestují za vodou v době sucha.

více informací

pižmovka ostruhatá

Plectropterus gambensis

Spur-winged Goose - Sporngans

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Pižmovky jsou především vegetariáni, spásají zelené části rostlin, vyhledávají semena, vodní vegetaci, ojediněle však nepohrdnou ani malou rybičkou. Samice snáší 6 - 14 vajec, na kterých sedí 30 - 33 dní.

více informací

plameňák růžový

Phoenicopterus ruber roseus

Greater Flamingo - Rosenroter Flamingo

Řád: Plameňáci Čeleď:Plameňákovití

Plameňák žije vzácně i v jihozápadní Evropě, například ve Francii a ve Španělsku. Velmi ojediněle může zaletět i do České republiky. Dále obývá Afriku a Asii.

více informací

ploskorep Henkelův

Uroplatus henkelli

Henkel´s Leaf-tailed Gecko - Henkels Plattschwanzgecko

Řád: Ještěři Čeleď:gekonovití

Pochází z východu a severu Madagaskaru. V sebeobraně mohou pustit část ocasu. Kvůli chybějícím víčkům si jazykem čistí oči.

více informací

prase savanové

Phacochoerus africanus

Warthog - Westafrikanisches Warzenschwein

Řád: Sudokopytníci Čeleď:prasatovití

Toto prase dosahuje hmotnosti 100 až 150 kg, žije v malých skupinách vedených samicí, samci žijí samotářsky nebo v mládeneckých skupinách. V lidské péči se dožívá 20 let. Samice může přivést na svět až 8 mláďat.

více informací

promyka červená

Galerella sanguinea

Slender mongoose - Schlankmanguste

Řád: Šelmy Čeleď:promykovití

V evropských zoo jde o zřídka chovaný druh africké promyky. Plzeňský pár je složen z tmavé samičky a světlého samečka.

více informací

pštros dvouprstý

Struthio camelus

Ostrich - Strauss

Řád: Pštrosi Čeleď:pštrosovití

Největší pták světa s výraznou pohlavní dvojtvárností, samice jsou jednobarvé, samci bývají černí s červeným krkem. Na africké savabě se sdržují spolu s antilopami a zebrami.

více informací

snovač zahradní

Ploceus cucullatus cucullatus

Spottedbacked weawer - Textorweber

Řád: Pěvci Čeleď:snovačovití

Snovači jsou malí až středně velcí zpěvní ptáci, kteří v 22 rodech obývají Eurasii a Afriku a byli zavlečeni i do Austrálie a Severní Ameriky. Typičtí jsou právě pro tzv. etiopskou zoogeografickou oblast, kde jich žije na 126 druhů. Potravu hledají na zemi, tvoří ji většinou semena, pupeny, plody, hmyz. Jsou velmi společenští, nedostatek stromů je nutí hnízdit ve velkých koloniích. Obvyklá velikost snovače činí kolem 15 cm. Jejich společným znakem je krátký silný zobák. Snovač zahradní se vyskytuje od Senegalu po Jihoafrickou republiku. Jeho hlavním životním prostředím je savana. Patří mezi větší snovače, dosahuje až 16 cm. Samci jsou nádherně žlutí s černou hlavou, zatímco nevýrazně hnědé samice připomínají našeho vrabce. Tento snovač se velice rád koupe. Staví si pěkná hnízda z jemných vláken, která věší na keře a stromy. Samička snáší 3-4 vajíčka a snůška se může až třikrát ročně opakovat. V zajetí se množí.

více informací

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >

Ryba

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI