Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk
ibis posvátný

ibis posvátný

Threskiornis aethiopicus

Sacred Ibis - Heiliger Ibis

řád: Brodiví

Obývá tropickou Afriku, Madagaskar a Írák. Dosahuje hmotnosti až 1,5 kg a rozpětí křídel až 124 cm. Žije zejména v bažinatém prostředí, na březích řek, nevyhýbá se zavlažovaným polím. Za potravu mu slouží korýši, měkkýši, hmyz a drobní obratlovci. Hnízda si buduje na stromech, křovinách i na zemi. Hnízdí začátkem období dešťů v koloniích, čítajících i několik stovek párů. Po 29 dnech se mláďata líhnou ze 2-3, někdy i 5 snesených vajec. V Egyptě, kde byl ve starověku uctíván, byl vyhuben již v polovině 19. století. V sakkarských katakombách bylo nalezeno 1,5 miliónu balzamovaných ibisů. V České republice se vzácně ve volné přírodě objevuje jeho příbuzný ibis hnědý.

ZAJÍMAVOST

Své jméno získal proto, že byl ve starém Egyptě hojně mumifikován apohřbíván.

OBLAST VÝSKYTU

Výskyt ibis posvátnýibis posvátný

TENTO DRUH NAJDETE

Kde u nás najdete ibis posvátný

FOTOGALERIE DRUHU

Lemur kata

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI