Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

jelen timorský

Cervus timorensis

Rusa Deer - Rusahirsch

Řád: Sudokopytníci Čeleď:jelenovití

Tento jelínek s noční aktivitou může žít jak sám, tak v párech či malých skupinkách. Dožívá se až 18 let.

více informací

jeřáb Antigonin

Grus antigone antigone

Sarus Crane - Indischer Saruskranich

Řád: Krátkokřídlí Čeleď:Jeřábovití

Jde o největšího létajícího ptáka světa! Žije v párech nebo malých skupinách.

více informací

kachnička mandarínská

Aix galericulata

Mandarin Duck - Mandarinente

Řád: Vrubozobí Čeleď:kachnovití

Oblíbený a často chovaný okrasný druh, který se dobře množí. Druhý druh tohoto rodu, kachnička karolínská (Aix sponsa), žije na druhé straně světa. Nápadný šat kačírků je v období říje ještě výraznější. Obývá východní Asii, zdržuje se na malých vodních plochách, s hustým pobřežním porostem. Hnízdí v dubnu, mláďata se líhnou po zhruba 30 dnech inkubace. Živí se semeny, vodními rostlinami a hmyzem.

více informací

korunáč chocholatý

Goura cristata

Western Crowned Pigeon - Blauschopf-Krontaube

Řád: Měkkozobí Čeleď:holubovití

Obývá ve třech poddruzích Novou Guineu a okolí. Má denní aktivitu, sdružuje se do skupinek o maximální velikosti 10 jedinců. Na jídelníčku má plody, semena i hmyz.

více informací

krajta mřížkovaná

Python reticulatus

Reticulated Python - Netzpython

Řád: Hadi Čeleď:krajtovití

Jde o nejdelšího hada světa s maximální známou délkou 9,76 m. Je však lehčí než anakonda velká.

více informací

krajta zelená

Morelia viridis

Green tree python - Grüner Baumpython

Řád: Hadi Čeleď:krajtovití

Zoo Plzeň se stará i o zabavené pašované, většinou nemocné nebo zesláblé krajty tohoto druhu. Bývala označována i jako krajta stromová a je známa pod druhým rodovým jménnem Chondropython. Dorůstá délky 2 m. Aktivuje v noci, kdy jí za kořist může padnout i netopýr či kaloň.

více informací

krysa obláčková

Phloeomys pallidus

Northern Luzon Giant Cloud Rat - Nördliche Riesenborkenratte

Řád: Hlodavci Čeleď:myšovití

Jedno z nejvzácnějších zvířat v plzeňské zoo. Největší pravá myš světa. Žije od nížin při mořském pobřeží až vysoko do hor, do nadmořské výšky téměř 2000 metrů. Obývá primární i sekundární pralesy a kupodivu se nevyhýbá ani oblastem silně pozměněným lidskou činností.

více informací

kur cejlonský

Gallus lafayetti

Ceylon Junglefowl - Ceylonhuhn

Řád: Hrabaví Čeleď:bažantovití

Součástí výměny se zoo Kolombo na Srí Lance byly v roce 2003 ratufy, zmije, želvy a kur cejlonský. Patří do příbuzenstva kura bankivského, předka domácích kurů.

více informací

majna Rothschildova

Leucopsar rothschildi

Bali Starling - Balistar

Řád: Pěvci Čeleď:špačkovití

Majna Rothschildova, vzácný příbuzný špačka původem z indonéského ostrova Bali je v plzeňské zoo chován v rámci záchranného programu EEP. Ve volné přírodě žije dnes pouze 30 exemplářů majny Rothschildovy, v zajetí je chováno asi 1.500 ptáků. Od ostatních majn se odlišuje chocholkou na hlavě a bílým zbarvením.Majna Rothschildova je ohrožena zejména postupem civilizace, zavlečením nových druhů zvířat a ubýváním lesů v lokalitách jejího přirozeného rozšíření.

více informací

makak lví

Macaca silenus

Lion-tailed Macaque - Wanderu

Řád: Primáti Čeleď:kočkodanovití

Na celém světě zbývá posledních 4000 exemplářů makaka lvího. K jeho ohrožení přispívá rychlý úbytek lesů v jihozápadní Indii i malá rozmnožovací schopnost. Pro tento druh primáta je v zoo veden Evropský záchranný program (EEP). Makak lví jako jeden z mála makaků je zbarvený černě a svůj název získal podle stříbrné hřívy, díky které jej ve starých českých zoologických knihách naleznete také pod označením opice vousatá.

více informací

nosorožec indický

Rhinoceros unicornis

Indian Rhino - Panzernashorn

Řád: Lichokopytníci Čeleď:nosorožcovití

Nosorožci jsou spolu s tapíry a koňovitými jedinými současnými příslušníky řádu lichokopytníků. Tři druhy obývající Asii žijí v lesích či pralesích převážně samotářským životem a jsou ohroženější než druhy africké. Ty obývají převážně savanu. Nosorožec dvourohý, neboli černý je samotářem, nosorožec tuponosý žije skupinově. Podle nejnovějších poznatků, do kterých intenzivně promlouvají i čeští vědci, je jeho severní, kriticky ohrožená súdánská forma, samostatným třetím africkým druhem.

více informací

ovíječ filipínský

Paradoxurus hermaphroditus

Adian Palm Civet - Palmzibetkatze - Luwak

Řád: Šelmy Čeleď:cibetkovití

Je známý i pod jménem musang, či ovíječ indický nebo malajský. Jde o lesní zvíře s noční aktivitou. V lidské péči se dožívá i 20 let.

více informací

páv korunkatý

Pavo cristatus

Common Peafowl - Blauer Pfau

Řád: Hrabaví Čeleď:bažantovití

Tito nádherní hrabaví ptáci žijí v plzeňské zoo zcela volně. Pobíhají celý den po areálu zahrady a shánějí různé dobroty, na večer však hledají vysoké stromy, kde přes noc hřadují. Není hezčího pohledu, než je vidět s rozbřeskem ”plachtit” směrem k zemi. Když tito tuláci nenajdou nic lepšího, tak se přiživují na jezírku u vodních ptáků.

více informací

satyr Temminckův

Tragopan temminckii

Temminck´s tragopan - Temmincktragopan

Řád: Hrabaví Čeleď:bažantovití

Zoo Plzeň začala satyry chovat až v roce 2003. Tento druh obývá oblast od vých Himálaje po záp. Čínu a sz Vietnam. Žijí monogamně v horských lesích, samci dosahují délky 65 cm. Živí se listy, výhonky, semeny, bobulemi, kořínky, hmyzem. Samci pomáhají s péčí o mláďat. Samci mají nad očima nápadné výrůstky - růžky.

více informací

špaček laločnatý

Creatophora cinerea

Wattled starling - Lappenstar

Řád: Pěvci Čeleď:špačkovití

Obývají jihovýchodní Afriku, samci v hnízdním šatě mají holou žlutou a černou kůži na hlavě a dlouhý, černý lalok u zobáku. Mimo hnízdění mají hlavu opeřenou a bez laloků. Žijí v hejnech až po tisících, potravu shání na zemi, často v blízkosti velkých savců ( např. slonů). Svá hnízda staví v hustých keřích z větviček, hnízdí ve velkých koloniích.

více informací

< 1 | 2 | 3 >

Zebra

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI