Mongolská step

Středoasijské stepi zaujímají značné plochy v Kazachstánu a sahají až do Mongolska. Zdejší klima je extrémně kontinentální a období vegetačního klidu zde panuje od září až do května. V zimě sněhová pokrývka může chybět a tak je půda na jaře suchá a k vegetačnímu rozvoji dochází až v pozdním létě.

Plzeňskou Mongolskou step tvoří rozlehlé travnaté členité výběhy s dominantní stavbou ve tvaru charakteristické mongolské jurty. Jsou to stáje pro obyvatele těchto plání, velbloudy dvouhrbé (Camelus ferus bactrianus)  a asijské osly kulany (Equus hemionus kulan), nejvzácnější ze čtyř dosud žijících (onager, džigetaj, khur) poddruhů osla divokého, pátý již byl vyhuben (ašdari). V přírodě kulanů přežívá posledních cca 2000 jedinců v rezervacích v Turkmenistánu. Kvůli posílení populace byli repatriováni v Kazachstánu, kde byli vyhubeni už v roce 1930. Navráceni byli také do Uzbekistánu. Kulani doplácejí na ztrátu přirozeného prostředí kvůli přeměně na zemědělské plochy, střetům se zemědělci a kvůli ilegálnímu lovu zvířat pro maso. Neobstávají v konkurenci s domácími a hospodářskými zvířaty.

Kriticky ohroženým druhem je velbloud dvouhrbý, nazývaný též drabař. Populace v Číně se pohybuje okolo 600 jedinců.  V rezervaci Arjin Shan Lop Nur Nature Sanctuary je pravidelně okolo 20 zvířat zabíjeno kvůli masu. Ekonomický tlak kvůli využívání sousedící oblasti s parkem k pastvě domácích velbloudů se projevuje negativně, poněvadž v místech kde se tato zvířata potkávají dochází k hybridizaci. Dochází také k soubojům o potravu a vodu. V Mongolsku žije jen kolem 350 jedinců. Mongolští vědci pracující v Great Gobi Reserve A potvrzují, že každoročně je na hranicích Mongolska s Čínou uloveno okolo 25 - 30 velbloudů pro obživu místních obyvatel. Dalším rizikem je rozsáhlá redukce oáz kvůli suchu. Úbytek zvířat také souvisí se zvýšenou aktivitou místní populace divokých vlků. V neposlední řadě je pro velbloudy dvouhrbé nebezpečné křížení s domestikovanými velbloudy. Tato alarmující čísla ještě podtrhuje skutečnost, že v lidské péči žije v ČÍně a v Mongolsku  pouhých patnáct jedinců! Je tedy nutné se co nejrychleji o tuto divokou populaci postarat.

 Rostlinná společenstva rostoucí kolem expozic dotvářejí věrný přírodní stepní obraz. Ve stepi převažují trsnaté trávy jako kostřavy, smělky a zejména mnoho druhů kavylů, které svými mělkými kořeny upevňují půdu. Velmi krásný je jarní aspekt, kdy se celá step rozzáří pod záplavou květů různých druhů cibulovin (tulipány, krokusy, česneky, modřence...).

Přijďte si poslední prázdninový pátek užít krásné odpoledne v duchu sportu a ještě své děti…číst dále
Cesta jako žádná ze 100Unikátní cestovatelská show na amfiteátru Lochotín 31.8.2019 Více na webu nebo…číst dále
4. výročí expozice Království jedu – nový klenot mamba zelenáMamba zelená je jedovatý stromový zelený…číst dále
Ze švýcarské Walter zoo Gossau přijela na jaře nová šimpanzice a tlupa má nyní 5 členů. Pochází…číst dále
Občerstvení Giftshop Webkamery Přírůstky Veřejná krmení Sponzoring a adopce
Otevírací doba

duben–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–březen: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:150 Kč
děti, studenti, senioři:      110
rodiny (2+2):                      490

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:240 Kč
děti a studenti:170 Kč
rodiny (2+2):770Kč

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Zoo
Akva-Tera