Podporujeme

V této sekci se zabýváme činností Zoologické a botanické zahrady, jakožto organizace, která se v rámci svých možností aktivně zapojuje do ochrany přírody. Tato činnost by měla být jednou z hlavních úloh zoologických zahrad. Záleží však na prioritách jednotlivých organizací, dále na nadšení, píli, trpělivosti jednotlivců a zdatnosti ochránců v šíření povědomí. Musí vycházet z přesvědčení a snahy každého jedince. Důležitá je také spolupráce s organizacemi podobného zaměření. Jak může zoologická nebo botanická zahrada vlastně přírodě pomáhat?
Plzeňská Zoo a BZ může aktivně pomáhat prostřednictvím členských příspěvků a díky finanční podpoře firmy ICE´N´GO i prostředkům, které se soustřeďují na účtu veřejné sbírky, k těmto účelům vyhlášené.

Cílem plzeňské zoologické a botanické zahrady je přispět k zachování pestrého a bohatého světa přírody všude kolem nás.

V minulosti se jednalo především o ochranu ohrožených druhů ex-situ (v zajetí), docházelo a mnohde stále dochází, k rozmnožování a následným snahám repatriace (navrácení) do „původních“ biotopů (in -situ) v přírodě. Tento postup se samozřejmě jeví jako logický a přirozený.
U některých druhů je to stále jediné možné řešení, jak předejít úplnému vyhynutí populace v přírodě.
Postupem doby, sběrem zkušeností z proběhlých pokusů, adaptací navrácených jedinců na přirozené prostředí, či naopak totálním neúspěchem, kdy došlo k zavlečení nemocí nebo při neodborném vypouštění zvířat odchovaných v lidské péči, se dá napáchat více škody než užitku.

Nebylo by správné, abychom přírodu nezatěžovali lidskými „dobrými úmysly“ a nechali ji prostě žít?
Vše by mohlo fungovat samo, jen kdybychom...
- stále nezvyšovali stav lidské populace
- neřídili svět bez znalostí věcí a kdybychom nedávali zelenou businessu před udržitelností a rovnováhou v přírodě
- si nezavlekli nepůvodní druhy fauny a flóry
- příliš nevyužívali přírodních zdrojů
- si přírody prostě vážili ...

Bohužel je příroda již v takovém stavu, že ji nelze prostě nechat svému osudu. Opravdu záleží na každém z nás...

K ochraně přírody máme ze zákona tyto pomůcky:
Zdroj: wikipedia.org
Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody
Basilejská úmluva - o nebezpečných odpadech
Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů
Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví - Pařížská úmluva
CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) - na ochranu volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích druhů rostlin, podklad pro mapování v programu Smaragd a posléze Natura 2000, pro vytváření červených seznamů
Bonnská úmluva - o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Úmluva o ochraně biodiverzity - Rio de Janeiro
Evropská úmluva o krajině
Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě (Eurobats)
Natura 2000 - 2 směrnice Evropské unie 409/EHS/79 o ochraně volně žijících ptáků a 43/EHS/92 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Aarhuská úmluva - zahrnuje širší okruh témat souvisejících s ochranou přírody: životní prostředí, lidská práva, problémy s korupcí, přístup k informacím, účast veřejnosti.
Mezinárodní instituce na ochranu přírody
WWF - nejstarší mezinárodní organizace, World Wide Fund for Nature (Celosvětový fond pro přírodu), starající se hlavně o druhovou ochranu
IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stará se hlavně o územní ochranu
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v souvislosti s Pařížskou úmluvou vytváří Seznamy světového dědictví, v souvislosti s programem MaB (někdy psáno jako M&B - Man &/and Biosphere), Člověk a biosféra, vyhlašuje biosférické rezervace
Europarc - Evropská federace pro národní parky

V současnosti mohou Zoologické a botanické zahrady pomáhat přímo v místě postižení, tedy přímo in-situ. Zahrady mají jedinečnou možnost upozornit na jednotlivé problémy prostřednictvím kampaní a záchranných projektů před zraky tisíců návštěvníků. Fungují jako osvětové organizace s cílenou výchovou obyvatelstva. Mají možnost vyzvat veřejnost ke spoluúčasti. Zaměstnávají vědecké pracovníky působící přímo v místech ohrožení. Účastní se mezinárodních kongresů. Mohou pružně zareagovat na výzvu, mohou tedy pomáhat...

Běžím, abych nakrmil lví smečku nebo žirafě pro novou podestýlkuOd 1.2. můžeš pomoci zvířatům… číst dále
Provoz e-shopu je i v době uzavření zoo nepřerušen. Navštivte nás na eshop.zooplzen.cz.… číst dále
Zoo je uzavřena od 18.12. 2020 na základě vládního usnesení č. 1325 ze dne 14. prosince 2020… číst dále
Váš finanční dar podpoří záchranné projekty Zoo a BZ. Pomůžete nám chránit naši pestrou… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:170 Kč
děti, studenti, senioři:      120
rodiny (2+2):                      550

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:280 Kč
děti a studenti:190 Kč
rodiny (2+2):                      890 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Tripadvisor