Podporujeme

V této sekci se zabýváme činností Zoologické a botanické zahrady, jakožto organizace, která se v rámci svých možností aktivně zapojuje do ochrany přírody. Tato činnost by měla být jednou z hlavních úloh zoologických zahrad. Záleží však na prioritách jednotlivých organizací, dále na nadšení, píli, trpělivosti jednotlivců a zdatnosti ochránců v šíření povědomí. Musí vycházet z přesvědčení a snahy každého jedince. Důležitá je také spolupráce s organizacemi podobného zaměření. Jak může zoologická nebo botanická zahrada vlastně přírodě pomáhat?
Plzeňská Zoo a BZ může aktivně pomáhat prostřednictvím členských příspěvků a díky finanční podpoře firmy ICE´N´GO i prostředkům, které se soustřeďují na účtu veřejné sbírky, k těmto účelům vyhlášené.

Cílem plzeňské zoologické a botanické zahrady je přispět k zachování pestrého a bohatého světa přírody všude kolem nás.

V minulosti se jednalo především o ochranu ohrožených druhů ex-situ (v zajetí), docházelo a mnohde stále dochází, k rozmnožování a následným snahám repatriace (navrácení) do „původních“ biotopů (in -situ) v přírodě. Tento postup se samozřejmě jeví jako logický a přirozený.
U některých druhů je to stále jediné možné řešení, jak předejít úplnému vyhynutí populace v přírodě.
Postupem doby, sběrem zkušeností z proběhlých pokusů, adaptací navrácených jedinců na přirozené prostředí, či naopak totálním neúspěchem, kdy došlo k zavlečení nemocí nebo při neodborném vypouštění zvířat odchovaných v lidské péči, se dá napáchat více škody než užitku.

Nebylo by správné, abychom přírodu nezatěžovali lidskými „dobrými úmysly“ a nechali ji prostě žít?
Vše by mohlo fungovat samo, jen kdybychom...
- stále nezvyšovali stav lidské populace
- neřídili svět bez znalostí věcí a kdybychom nedávali zelenou businessu před udržitelností a rovnováhou v přírodě
- si nezavlekli nepůvodní druhy fauny a flóry
- příliš nevyužívali přírodních zdrojů
- si přírody prostě vážili ...

Bohužel je příroda již v takovém stavu, že ji nelze prostě nechat svému osudu. Opravdu záleží na každém z nás...

K ochraně přírody máme ze zákona tyto pomůcky:
Zdroj: wikipedia.org
Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody
Basilejská úmluva - o nebezpečných odpadech
Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů
Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví - Pařížská úmluva
CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) - na ochranu volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích druhů rostlin, podklad pro mapování v programu Smaragd a posléze Natura 2000, pro vytváření červených seznamů
Bonnská úmluva - o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Úmluva o ochraně biodiverzity - Rio de Janeiro
Evropská úmluva o krajině
Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě (Eurobats)
Natura 2000 - 2 směrnice Evropské unie 409/EHS/79 o ochraně volně žijících ptáků a 43/EHS/92 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Aarhuská úmluva - zahrnuje širší okruh témat souvisejících s ochranou přírody: životní prostředí, lidská práva, problémy s korupcí, přístup k informacím, účast veřejnosti.
Mezinárodní instituce na ochranu přírody
WWF - nejstarší mezinárodní organizace, World Wide Fund for Nature (Celosvětový fond pro přírodu), starající se hlavně o druhovou ochranu
IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stará se hlavně o územní ochranu
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v souvislosti s Pařížskou úmluvou vytváří Seznamy světového dědictví, v souvislosti s programem MaB (někdy psáno jako M&B - Man &/and Biosphere), Člověk a biosféra, vyhlašuje biosférické rezervace
Europarc - Evropská federace pro národní parky

V současnosti mohou Zoologické a botanické zahrady pomáhat přímo v místě postižení, tedy přímo in-situ. Zahrady mají jedinečnou možnost upozornit na jednotlivé problémy prostřednictvím kampaní a záchranných projektů před zraky tisíců návštěvníků. Fungují jako osvětové organizace s cílenou výchovou obyvatelstva. Mají možnost vyzvat veřejnost ke spoluúčasti. Zaměstnávají vědecké pracovníky působící přímo v místech ohrožení. Účastní se mezinárodních kongresů. Mohou pružně zareagovat na výzvu, mohou tedy pomáhat...

Provoz e-shopu je i v době uzavření zoo nepřerušen. Navštivte nás na eshop.zooplzen.cz.… číst dále
Zoo Plzeň uzavřena od 9. 10. 2020. Zoo Plzeň closed from 9th October. V době krize nám… číst dále
Váš finanční dar podpoří záchranné projekty Zoo a BZ. Pomůžete nám chránit naši pestrou… číst dále
Zajímavosti ze světa zvířat očima zoologů a ošetřovatelů najdete v sekcích webu Zápisník… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:170 Kč
děti, studenti, senioři:      120
rodiny (2+2):                      550

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:280 Kč
děti a studenti:190 Kč
rodiny (2+2):                      890 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Tripadvisor