Pesisir Balikpapan

Balikpapanský záliv, zvaný také Zátoka nosatých opic, je místo, kde proti sobě stojí jedinečné přírodní hodnoty a nekontrolovaný bezohledný průmyslový rozvoj. Zdejší vody jsou domovem delfínů a dugongů, pobřežní mangrovy obývá jeda z největších populací opic kahau nosatých a navazující nížinný deštný prales je domovem orangutanů, levhartů obláčkových, medvědů malajských a bezpočtu dalších druhů zvířat a rostlin. To vše je k vidění ani ne dvě hodiny cesty z mezinárodního letiště. Jenže právě to představuje i velký problém. Zátoka se totiž nachází v bezprostřední blízkosti půlmiliónového města Balikpapanu. Zdejší přírodní ekosystém se tak dostává do bezprostředního střetu s postupující civilizací. Bohatnoucí Balikpapan se stává centrem zpravování uhlí, dřeva a palmového oleje a bouřlivě se rozvíjející průmysl nebere jakékoli ohledy. Pobřežní mangrovy jsou zavážené hlínou, pralesy jsou vypalované, nádherné pobřeží dnes hyzdí továrny, moře je znečištěné a korálové útesy odumírají pod vrstvou usazenin. Indonésko-český tým pod vedením primatologa Stanislava Lhoty se snaží této zhoubě zamezit. Tým místních rybářů každý měsíc patroluje podél pobřeží zátoky a sbírá důkazy o všech ničivých lidských aktivitách. Tým aktivistů předává veškeré informace odpovědným úřadům a vytrvalým vyjednáváním s vládou i korporacemi se snaží sjednat náhradu. Další tým se snaží o šíření povědomí o problematice životního prostředí mezi místními komunitami a na školách. Cílem celého programu je prohlásit zbývající přírodní části Balikpapanského zálivu mořskou přírodní rezervací a zajistit tak nejen přežití kahau nosatých a jiných ohrožených druhů, ale i to, že obyvatelé i návštěvníci města Balikpapanu nepřijdou o poslední možnost kontaktu s divokou přírodou. Více na: http://zatokanosatychopic.cz/

Listopad a prosinec 2020 v Zátoce nostaých opic

Listopad a prosinec 2020 v Zátoce nostaých opic

Sčítání populace kahau nosatých v Balikpapanském zálivu je téměř u konce. Od roku 2017, kdy Tadeáš Toulec začal svou studii monitoringu kahau v zátoce, bylo již prozkoumáno 95% vhodného biotopu na území zálivu. Hnědouhelný terminál na řece Lob ukončil provoz. Několik dalších překladišť hnědého uhlí bylo opuštěno už dříve a existuje naděje, že budou narušené břehy řek ponechány přirozené obnově. Jiné zprávy jsou však méně příznivé. Znovu se vynořilo kontroverzní téma výstavby přístupové silnice k mostu na ostrově Balang. Ochránci přírody jsou znepokojeni nepříznivými dopady tohoto megaprojektu, do plánování však nebyli zapojeni. Také navrhované změny provinčního územního…

Říjen 2020 v Zátoce nosatých opic

Říjen 2020 v Zátoce nosatých opic

V Balikpapanském zálivu i nadále pokračuje sčítání populace opic kahau nosatých. Během něj se podařilo získat i první jasné fotografie kočky plochočelé a definitivně tak doložit existenci tohoto vzácného druhu v ekosystému pobřežních mangrovů. Publikovali jsme také výsledky 15 let sledování populace delfínů orcel tuponosých v zálivu. Zatímco mezinárodní ochranářská veřejnost pokračuje v boji proti výstavbě rafinerie palmového oleje na pobřeží zálivu, přidali se místní aktivisté v Balikpapanu k protestům nevládních organizací po celé Indonésii proti návrhu nového kontroverzního zákona, který má podpořit investiční toky na úkor ochrany zájmů místních komunit.Celá…

Srpen a září v Zátoce nosatých opic

Srpen a září v Zátoce nosatých opic

Náš indonéský tým dál pokračuje v hodnocení početnosti populace kahau nosatého v Balikpapanském zálivu. Podařilo se odhalit další případy odlesňování a vypalování pobřežních lesů, bohužel se však nedaří sjednat nápravu. I nadále pokračuje snaha o zanesení větší rozlohy chráněných území do nového územního plánu pro pobřežní a mořské oblasti.Celá zpráva zde. 

Červenec 2020 v Zátoce nosatých opic

Červenec 2020 v Zátoce nosatých opic

Píše Stanislav LhotaPandemie Covid-19 sice ještě zdaleka není zažehnaná, počet případů v Indonésii dál rychle narůstá. Ale krátké období, během kterého díky karanténím opatřením ustaly lidské aktivity a přírodě bylo dopřáno trochu odpočinku, je již dnes za námi. Destruktivní projekty v Balikpapanském zálivu jsou nyní jeden po druhém obnovovány a snaží se dohnat zameškaný čas. Blížící se období sucha navíc znamená zvýšené riziko toho, že bude, coby nástroj ničení lesa, využíván oheň.Více:

Červen 2020 v Zátoce nosatých opic

Červen 2020 v Zátoce nosatých opic

Stanislav LhotaČerven přinesl jednu dobrou zprávu. Z několika možných plánů výstavby přehrady na řece Sepaku nakonec zvítězil ten, který pro přírodní ekosystém Balikpapanského zálivu nepředstavuje vážné nebezpečí. Indonésie už pomalu uvolňuje opatření, která mají zabránit šíření viru Covid-19. Zatímco školy stále zůstávají zavřené, do zálivu se vrátily pontony naložené hnědým uhlím, v řekách opět plavou odpadky, továrny běží naplno a spekulanti s pozemky vypalují prales. I přes trvající pandemii se v novinách znovu objevují články, propagující přesun hlavního města Indonésie do Balikpapanského zálivu.Více

S kýblem na kahau

S kýblem na kahau

Stanislav LhotaPlán na přesun hlavního města Indonésie z Jávy na Kalimantan, do oblasti Balikpapanského zálivu, zůstává noční můrou ochranářů i přesto, že ho pandemie Covid-19 odsunula na vedlejší kolej. Spekulanti s pozemky pokračují v čachrování, jde tu o obrovské peníze, a tak je jasné, že dříve nebo později ten plán opět vypluje na povrch. Protože vláda slibuje, že výstavba hlavního města nenaruší populace ani životní prostředí ohrožených druhů, jako je kahau nosatý, je teď nutné nenechat se developery předběhnout a zdokumentovat všechna místa, kde se takové druhy vyskytují, ještě před tím, než buldozery z povrchu země vymažou veškerou evidenci. Více...…

Květen 2020 v nosatých opic

Květen 2020 v nosatých opic

Počet nakažených virem Covid-19 v Indonésii stoupá dál, hranice zůstávají uzavřené, děti nechodí do škol, studenti se nemohou věnovat terénnímu výzkumu, úřady fungují jen „napůl“ a shromažďování občanů dál podléhá řadě omezení. V Balikpapanském zálivu tato krize utlumila jak ochranářské aktivity, tak na druhé straně i některé developerské záměry, která zátoku ohrožují. Ne všechno dění ale ustalo, naopak, Balikpapanský záliv i v době pandemie zůstává „vroucím kotlem“ ochrany indonéské přírody! Více…

Zprávy z pralesa - Korona

Zprávy z pralesa - Korona

Stanislav Lhota8. 6. 2020Monitoring outloňů na Sumatře jsme stihli skončit právě včas. Na konci března se pandemie nového koronaviru rozšířila natolik, že i v Indonésii zavládla panika. Objevila se tu nebezpečná nemoc, kterou sem zavlekli cizinci! Na vesnici v Tanah Karo se dál pořádaly slavnosti, pohřby a svatby. Ženichova rodina se na jednu takovou svatbu sjela přímo z Medanu, kde v ten samý den ohlásili první případ Covid-19. Jen co svatba skončila a sklízely se svatební dekorace, už byla hned vedle připravená rakev na další pohřeb, který začal hned následující ráno se spoustou dalších hostu z širokého okolí. S Luckou jsme uznali, že riziko, že nás…

Duben 2020 v Zátoce nosatých opic

Duben 2020 v Zátoce nosatých opic

V dubnu 2020 měla začít jedna z hlavních událostí tohoto roku – historicky první sčítání všech skupin opic kahau nosatých na území celého Balikpapanského zálivu. Jde o kriticky důležiý projekt vzhledem k plánu na výstavbu nového hlavního města Indonésie na území zálivu. Developeři se sice zavazují, že populace kahau nosatých nebude výstavbou města nijak omezena, nicméně pokud chybí detailní údaje o výskytu těchto opic na území budoucího města, bude velmi snadné jejich existenci popřít. Pandemie Covid-19 sice plány na výstavbu města zbrzdila, stejně tak ale zbrzdila i ochranářské snahy, které se snaží zabránit všem jeho negativním dopadům tohoto developerského megaprojektu.…

Březen 2020 v Zátoce nosatých opic

Březen 2020 v Zátoce nosatých opic

Pandemie virózy COVID-19 mění životy všech i v Balikpapanském zálivu. Vláda prosazuje zákaz veřejného shromáždění a snaží se přesvědčit občany, aby zůstávali doma. I my jsme uzavřeli naši kancelář v Balikpapanu a pozastavili vzdělávací program na školách i studentské výzkumné projekty. Přišli jsme i o některé finanční zdroje. Přírodě však pandemie přináší i jistou úlevu. Je naděje, že bude v důsledku nastávající ekonomické krize zrušen i plán na přemístění hlavního města Indonésie do Balikpapanského zálivu. Obrovské finanční prostředky potřebné pro tento plán by byly lépe využity k boji s infekcí a ke zlepšení systému zdravotní…

Leden a únor v Zátoce nosatých opic

Leden a únor v Zátoce nosatých opic

Spor o přemístění indonéského hlavního města z přelidněné Jakarty do východního Kalimantanu ještě zdaleka nekončí. Čím dál víc se ukazuje, že zelená koncepce výstavby nového hlavního města je spíš prázdným slibem než reálným plánem. Strategické posouzení vlivů celého megaprojektu na životní prostředí pomohlo odhalit, jak velkou hrozbu představuje tento plán pro pobřežní ekosystémy Balikpapanského zálivu. Hlavní město není jediným projektem, který zátoku ohrožuje. V době, kdy se náš tým zapojil třetím ročníkem kuchařské soutěže k oslavám Mezinárodního dne bez palmového oleje, probíhala právě na pobřeží výstavba další rafinérie palmového oleje, která se zahryzává hluboko do životního…

Prosinec 2019 v Zátoce nosatých opic

Prosinec 2019 v Zátoce nosatých opic

Žhavým tématem ve všech médiích se v prosinci stala debata kolem kontroverzního plánu prezidenta Jokowi na přestěhování indonéského hlavního města do Balikpapanského zálivu. Mnoho ekologických aktivistů odmítá přemístění hlavního města na východní Kalimantan kvůli ničivým dopadům nekontrolovaného rozvoje průmyslu  a dopravní infrastruktury i kvůli masivní vlně migrace, které by nevyhnutelně nastaly. Jedním z navržených projektů spojených s přesunem hlavního města je výstavba přehrady na řece Sepaku. Přehrazení řeky Sepaku by mohlo přímo ohrozit ekosystém v Balikpapanském zálivu, zejména populace kahau nosatých.Více informací..

Červen 2019 v Zátoce nosatých opic

Červen 2019 v Zátoce nosatých opic

Skončil měsíc Ramadan, po kterém většinou dochází v Balikpapanském zálivu i jinde v Indonésii k obnovení ilegálních a jiných lidských aktivit, které ohrožují přírodu a které během největšího muslimského svátku na čas ustaly. V Balikpapanském zálivu však i po Ramadanu zůstává situace v terénu klidná, pokud jde o aktivity korporací a gangů. Zato ochranářské aktivity probíhaly naplno, především dodatečně mapování korálových útesů a podmořských luk, které se stává podkladem k revizi návrhu územního plánu. Zdokumentovali jsme také předchozí ilegální aktivity jedné z palmařských společností.Více informací.

Válka o Batang Toru

Válka o Batang Toru

Tuhle zprávu píšu narychlo, protože na výzvu na jejím konci je třeba zareagovat do pozítří, tedy do úterý 22 října.Stanislav LhotaIndonésie jsem si vždycky vážil jako demokratické země. Indonésie je veskrze zkorumpovaná, bez fungujících regulací a rozvíjející se bez rozumného plánování. Nicméně tu ale stále mají svobodu slova, což je docela velký kontrast oproti řadě jiných zemí na jihovýchodě Asie. Řada sociálních a environmentálních problémů se tu řeší demonstracemi na ulicích a kampaněmi na sociálních médiích, a stále častěji také soudními spory, což občas připomíná víc anarchii než demokracii, na druhé straně je to v tuhle chvíli nejlepší způsob, jak mohou indonéští…

Oheň

Oheň

V září bylo Borneo opět zahalené v kouři. Dým z lesních požárů na Kalimantanu a Sumatře se i letos táhl přes moře až do sousední Malajsie a Singapuru. Internet se plnil fotografiemi krvavého úsvitu, kdy slunce přes kouřovou clonu zbarvuje krajinu do děsivých odstínů. Zavíraly se školy a letiště, milióny lidí se léčí s dýchacími problémy a záchranná centra se plní orangutany, kteří se v kouři dusili.Celá zpráva

Připravujeme pro Vás novou sekci webu, kde se budou objevovat botanické aktuality a zajímavosti.… číst dále
Děkujeme Vám, že nás v této těžké době nenecháváte na holičkách. Vaše podpora je pro nás… číst dále
Zoo a BZ a Dinopark otevírají dne 12. 4. 2021 v letním sezónním režimu (od 8… číst dále
Děkujeme Vám! Přestože celý svět v roce 2020 zasáhla pandemie COVID-19, vy jste neváhali… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:170 Kč
děti, studenti, senioři:      120
rodiny (2+2):                      550

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:280 Kč
děti a studenti:190 Kč
rodiny (2+2):                      890 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Tripadvisor