Návštěvní řád

Vítejte, chcete-li v Zoo a BZ strávit příjemné chvíle, prosíme, dodržujte tyto pokyny:

Návštěvník je oprávněn vstoupit do Zoo a BZ pouze k tomu určeným vstupem a rovněž ji stejným způsobem opustit. Po celou dobu návštěvy musí mít u sebe platnou vstupenku (či jiný doklad opravňující návštěvníka ke vstupu – např. permanentní vstupenku), jíž se návštěvník prokáže při kontrole. Její  ztráta znamená možnost vypovězení návštěvníka z areálu Zoo a BZ.
————
Dítěti ve věku do 12 let je umožněn vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, pedagogický dozor). Tato osoba je plně odpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel, vyznačených zákazů a návštěvního řádu dítětem (včetně bezpečného užívání zábavných zařízení).
————
Návštěvníci Zoo a BZ (včetně rodinných příslušníků zaměstnanců Zoo a BZ) se mohou volně pohybovat pouze po vyznačených a upravených cestách. Vstup do ostatních prostorů mimo vyznačené komunikace je zakázán.
————
Do Zoo a BZ se nesmí vstupovat s nafukovacími balónky, drony, jakýmikoliv zbraněmi, se psy a jinými zvířaty. V areálu je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce a bicyklu nebo zvířatech, s výjimkou dětí do 5 let, těm jsou povoleny odstrkovadla a malé koloběžky. Přeprava po areálu Zoo a BZ na nemotorovém a jednostopém vozidle je umožněna pouze pracovníkům Zoo a BZ.
————
Na území Zoo a BZ není povolen vstup osobám vykazujícím zjevné známky opilosti, nebo požití omamných a psychotropních látek. Takové osoby mohou být ze Zoo a BZ vykázány okamžitě bez náhrady. Stejný postup může potkat návštěvníky krmící zvířata.
————
Na území Zoo a BZ je přísně zakázáno rušit chovaná i volně žijící zvířata, dotýkat se zvířat (vyjma dětského hladicího koutku) a sbírat vejce. Je zakázáno znečišťovat areál Zoo a BZ, trhat květiny, poškozovat porosty a sbírat plody.
————
Pozor! Dbejte zvýšené opatrnosti. V Zoo a BZ jsou některé expozice ohraničené elektrickými ohradníky. Ty zvířata chrání před predátory nebo před únikem zvířat z výběhů.

Obzvláště přísně je zakázáno:

  • krmení zvířat (s výjimkou granulí z krmných automatů určených pro vybrané skupiny zvířat),
  • používání zábavné pyrotechniky a jiných prostředků vyvolávajících hluk nebo jinak nebezpečných pro ostatní osoby nebo zvířata,
  • přelézání ohrad a elektrických ohradníků, zábradlí či jiných bariér a vstup do bezprostřední blízkosti zvířat mimo speciálních expozic k tomu přizpůsobených (hladicí koutek, ostrov lemurů),
  • házení jakýchkoliv předmětů do voliér, klecí a výběhů, zvláště pak na zvířata,
  • předávání jakýchkoliv předmětů zvířatům do voliér, klecí a výběhů.

————
Informace návštěvníkům podávají všichni zaměstnanci Zoo a BZ, obsluhy pokladen nebo recepce ve správní budově (Lochotínský amfiteátr). Zde se také hlásí všechny mimořádné události. Zoo a BZ nezodpovídá za úraz návštěvníků, pokud si zranění přivodí porušením návštěvního řádu, opilostí, nebo požitím omamných a psychotropních látek. Při vzniku každého úrazu je návštěvník povinen tuto skutečnost hlásit na hlavní pokladně nebo recepci (hlavní vstup do správní budovy Zoo a BZ) a vyčkat dalšího postupu (zejména přivolání rychlé lékařské pomoci, sepsání záznamu o úrazu).
————
Porušením tohoto návštěvního řádu, zákazů a pokynů (i ústních – zaměstnanci Zoo a BZ a pracovníků bezpečnostní agentury) ztrácí návštěvník právo dalšího pobytu v Zoo a BZ.
————
Zakoupením vstupenky se každý návštěvník zavazuje řídit se Návštěvním řádem a respektovat jej po celou dobu pobytu v Zoo a BZ.
————
Některé prostory v areálu zahrady jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
————
Zákaz kouření v celém areálu zoo, mimo vyhrazená, zřetelně označená místa!
————
Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazovězvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.

Děkujeme za Vaši návštěvu.


Provoz e-shopu je i v době uzavření zoo nepřerušen. Navštivte nás na eshop.zooplzen.cz.… číst dále
Zoo je uzavřena od 18.12. 2020 na základě vládního usnesení č. 1325 ze dne 14. prosince 2020… číst dále
Váš finanční dar podpoří záchranné projekty Zoo a BZ. Pomůžete nám chránit naši pestrou… číst dále
Zajímavosti ze světa zvířat očima zoologů a ošetřovatelů najdete v sekcích webu Zápisník… číst dále
ObčerstveníObčerstvení GiftshopGiftshop WebkameryWebkamery PřírůstkyPřírůstky Veřejná krmeníVeřejná krmení Sponzoring a adopceSponzoring a adopce
Otevírací doba

březen–říjen: 8.00–19.00  (pokladna do 18:00)
listopad–únor: 9.00–17.00  (pokl. do 16:30)

Otevřeno 365 dní v roce včetně svátků, Vánoc a Nového roku! (DinoPark otevřen pouze od dubna do října). Více zde.

Najdete nás zde.

Vstupné

Zoologická a botanická zahrada (Zoo):

dospělí:170 Kč
děti, studenti, senioři:      120
rodiny (2+2):                      550

Zoo + DinoPark (pouze duben–říjen):

dospělí:280 Kč
děti a studenti:190 Kč
rodiny (2+2):                      890 

Podrobné vstupné a slevy zde.

Počasí v Plzni
Lemur
Facebook ZOOZoo
Facebook Akva-TeraAkva-Tera
Youtube
Tripadvisor